14 de gen. 2009

Peperades

Rajoy
Rajoy ha advertit a Zapatero que li retirarà el seu suport al pacte antiterrorista si aquest no impedeix les candidatures abertzales. L'espai ideològic que abans ocupava Batasuna i després ANB ara sembla que l'ocuparà una nova formació que porta per nom Democracia 3 millones (D3M). Rajoy pretén impedir que aquesta nova formació pugui presentar-se a les eleccions de l'1 de març al Parlament basc. Rajoy ha dit "si ETA per la deixadesa del govern, o pel que sigui, el govern al que hem estat donant suport al llarg d'aquest mesos, ens tindrà enfront". Encara tindrà raó aquell alcalde que va dir que els votants del PP eren "tontos del c...". O Rajoy es pensa que ho són tots els que no el voten a ell. Només cal fer una ullada a les hemeroteques i cercar les declaracions de dirigents del PP en referència al terrorisme. El mateix Rajoy ha deixat anar alguna que passa a la història de la pocavergonya i el cinisme: Recordeu que allò que li deia Rajoy a Zapatero:"si vosté no compleix li posaran bombes i si no hi ha bombes és perquè ha cedit". Aquesta frase la va dir el mateix barrut que ara diu que diu que li retirarà un suport que en realitat mai li va donar.
Aznar
Aznar ha tornat a parlar. Com si hagués callat alguna vegada. Ha dit "molta gent m'ha demanat que torni a la política. Però no és una qüestió que em plantegi en aquests moments". Anem a pams amb aquest personatge. Havia deixat la política?. Qui ho diria. No hi ha dia que no digui alguna cosa, ara sembla que estigui més en actiu que mai, no calla. No li poden donar un càrrec d'ambaixador a les Illes Palanganals?. Que s'entén per "molta gent"?. Losantos i Pedrojota Ramírez són molta gent?. Ja sap Aznar que si "torna" a la política no podrà deixar embarassades a cap ministra francesa més?. És d'agrair que no es plantegi tornar a la política però no pot tornar qui mai se n'ha anat.
Nebrera
No seré jo qui defensi a Magdalena Álvarez però quan s'ataca a algú fent arguments com els que va fer la dirigent del PP, Montserrat Nebrera mofant-se de l'accent andalús de la ministra de Foment és desafortunat. A Magdalena Álvarez se li pot criticar la gestió que ha fet dels desastres responsabilitat del seu ministeri però quan la crítica entra en el terreny personal com ha fet Nebrera és inacceptable i molt desafortunat. De totes maneres vull afegir que alguna cosa passa a Foment perquè és el ministeri que acumula més cagades. Començo a pensar que potser no tota la culpa és del ministre de torn si no dels funcionaris que en formen part. Però també vull afegir que a diferència de Cascos (PP) que en mig dels merders que organitzava Foment quan ell era ministre acostumava a fer-se fonedís l'actual ministra dóna la cara.

Rajoy
Rajoy ha advertido a Zapatero que le retirará su apoyo al pacto antiterrorista si este no impide las candidaturas abertzales. El espacio ideológico que antes ocupaba Batasuna y después ANV ahora parece que le ocupará una nueva formación que lleva por nombre Democracia 3 millones (D3M). Rajoy pretende impedir que esta nueva formación pueda presentarse a las elecciones del 1 de marzo al Parlamento vasco. Rajoy ha dicho "si ETA por la dejadez del gobierno, o por el que sea, el gobierno al que hemos estado dando apoyo a lo largo de estos meses, nos tendrá enfrente". Aún tendrá razón aquel alcalde que dijo que los votantes del PP eran "tontos del c...". O Rajoy se piensa que lo son todos los que no le votan a él. Solo hay que hacer una ojeada a las hemerotecas y buscar las declaraciones de dirigentes del PP en referencia
al terrorismo. El mismo Rajoy ha dejado ir alguna que pasa a la historia de la sinvergonzonería y el cinismo: Recordáis que lo que le decía Rajoy a Zapatero:"si usted no cumple le pondrán bombas y si no hay bombas es porque ha cedido". Esta frase la dijo el mismo caradura que ahora dice que dice que le retirará un apoyo que en realidad nunca le dio.
Aznar
Aznar ha vuelto a hablar. Como si hubiese callado alguna vez. Ha dicho "mucha gente me ha pedido que vuelva a la política. Pero no es una cuestión que me planteé en estos momentos". Vayamos por partes con este personaje. ¿Había dejado la política?. Quien lo diría. No hay día que no dije algo, ahora parece que esté más en activo que nunca, no calla. ¿No le pueden dar un cargo de embajador en las Islas Palanganales?. ¿Que se entiende por "mucha gente"?. Losantos y Pedrojota Ramírez son mucha gente?. ¿Ya sabe Aznar que si "vuelve" a la política no podrá dejar embarazadas a ninguna ministra francesa más?. Es de agradecer que no se plantee volver a la política pero no puede volver quien nunca se ha ido.
Nebrera
No seré yo quien defenda a Magdalena Álvarez pero cuando se ataca a alguien usando argumentos como los que usó la dirigente del PP, Montserrat Nebrera mofándose del acento andaluz de la ministra de Fomento es desafortunado. A Magdalena Álvarez se le puede criticar la gestión que ha hecho de los desastres responsabilidad de su ministerio pero cuando la crítica entra en el terreno personal como ha hecho Nebrera es inaceptable y muy desafortunado. De todas maneras quiero añadir que algo pasa a
Fomento porque es el ministerio que acumula más cagadas. Empiezo a pensar que quizá no toda la culpa es del ministro de turno si no de los funcionarios que forman parte. Pero también quiero añadir que a diferencia de Cascos (PP) que en medio de los follones que organizaba Fomento cuando él era ministro acostumbraba a desaparecer la actual ministra da la cara.