21 de gen. 2009

Aznar, doctor horroris causa

Aznar, doctor horroris causa

Aznar ha estat investit doctor honoris causa per la universitat Cardenal Herrera CEU de València. Envoltat pels dirigents del PP valencià en un acte presidit pel president peper valencià Francisco Camps. Aznar diu que el procés de modernització de l'Estat està "paralitzat" i que hi ha un risc de debilitament de l'Estat. Afirma que "és urgent assegurar la viabilitat de l'Estat autonòmic en els termes de la nostra Constitució". La memòria d'Aznar és feble. L'any 79 deia el nom del porc d'aquesta Constitució que ara la defensa com si l'hagués escrit ell. Afegeix que davant la crisi social i de valors "necessitem recobrar l'impuls cívic de la transició". La transició ara quasi que només la defensen els franquistes com Aznar i quatre més, amb una mirada crítica un pot veure que la tant lloada transició espanyola va ser una baixada de pantalons dels demòcrates davant de franquistes con Aznar - que llavors era relativament desconegut. Continua dient que "sabem que amb un Estat dèbil perdem tots". Depén del que entengui per Estat feble. Ell creu que la descentralització és debilitar l'Estat, però això ho diu algú que l'any 79 escrivia en contra de les autonomies i l'any 86 era president d'una, i aquest algú era Aznar.
Però el disbarat d'Aznar arriba al súmmum quan declara que els actuals problemes d'Espanya sorgeixen del fet que s'ha imposat el relat oficial que desacredita el pacte de la transició en benefici de la "radicalitat i de la ruptura del revisionisme més estèril i de la divisió de la societat espanyola". Com ja he dit el pacte de la transició va ser una baixada de pantalons davant de gent amb les mateixes idees que Aznar. Vull recordar que si hi ha un partit que ha donat cobertura al revisionisme ha estat justament el PP defensant i justificant el cop d'Estat del 36 que defensen personatges com Pio Moa i d'altres.


Aznar, doctor horroris causa
Aznar ha sido investido doctor honoris causa por la universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Rodeado por los dirigentes del PP valenciano en un acto presidido por el presidente pepero valenciano Francisco Camps. Aznar dice que el proceso de modernización del Estado está "paralizado" y que hay un riesgo de debilitamiento del Estado. Afirma que "es urgente asegurar la viabilidad del Estado autonómico en los términos de nuestra Constitución". La memoria de Aznar es endeble. El año 79 decía barbaridades de esta Constitución que ahora defiende como si la hubiese escrito él. Añade que ante la crisis social y de valores "necesitamos recobrar el impulso cívico de la transición". La transición ahora casi que solo la defienden los franquistas como Aznar y cuatro más, con una mirada crítica uno puede ver que la tanto loada transición española fue una bajada de pantalones de los demócratas frente a franquistas cono Aznar - que entonces era relativamente desconocido. Continúa diciendo que "sabemos que con un Estado débil perdemos todos". Depende de lo que entienda por Estado endeble. Él cree que la descentralización es debilitar el Estado, pero eso lo dice alguien que el año 79 escribía en contra de las autonomías y el año 86 era presidente de una, y este alguien era Aznar.
Pero el disparate de Aznar llega al súmmum cuando declara que los actuales problemas de España surgen del hecho que se ha impuesto el relato oficial que desacredita el pacto de la transición en beneficio de la "radicalidad y de la ruptura del revisionismo más estéril y de la división de la sociedad española". Como ya he dicho el pacto de la transición fue una bajada de pantalones ante gente con las mismas ideas que Aznar. Quiero recordar que si hay un partido que ha dado cobertura al revisionismo ha sido mismamente el PP defendiendo y justificante el golpe de Estado del 36 que defienden personajes como Pio Moa y otros.