24 de gen. 2009

El català prohibit al Parlament Europeu

El català prohibit al Parlament Europeu
El president del Parlament europeu Hans Pöttering va negar el dret d'expresar-se en català als eurodiputats catalans a les sessions plenàries de l'Europarlament. L'excussa donada per Herr Pöttering és: "si tinguessim 30 o 33 llengües el sistema no podria funcionar". S'ha de dir que aquest senyor pertany al grup parlamentari del PPE (Partit Popular Europeu). Sembla que aquest senyor vindrà a Barcelona a presentar les eleccions europees que s'han de celebrar el 7 de juny. Vindrà acompanyat pel també eurodiputat popular - en aquest cas espanyol - Alejo Vidal-Quadras, que s'ha destacat per la seva opossició a l'ús del català en les institucions europees. Herr Pöttering afirma que els ciutadans catalans ja ens podem dirigir a les institucions europees en català i que amb això ja tenim prou. Afegeix que la web de l'Eurocambra està també en català. Tot i que sigui cert que ens podem dirigir a les institucions europees en català no ha estat fàcil aconseguir-ho perquè molts en aquestes institucions pensaven que no era factible afegir-hi més llengües. I ha calgut que un lleidatà els fes la feina - i van amenaçar-lo amb portar-lo als tribunals -. Les institucions europees han de donar els mateixos drets a tots els ciutadans i a totes les llengües, en cas contrari, si la nostra llengua és menyspreada potser haurem de pensar que la UE no té res a veure amb nosaltres. Tret que hi hagi un canvi d'opinió que permeti l'ús del català als eurodiputats potser caldrà que ens repensem si anar a votar en unes eleccions a una institució que menysprea la nostra llengua.

El catalán prohibido en el Parlamento Europeo
El presidente del Parlamento europeo Hans Pöttering negó el derecho de expresarse en catalán a los eurodiputados catalanes a las sesiones plenarias del Europarlamento. la excusa dada por Herr Pöttering es: "si tuviésemos 30 o 33 lenguas el sistema no podría funcionar". Se debe decir que este señor pertenece al grupo parlamentario del PPE (Partido Popular Europeo). Parece que este señor vendrá a Barcelona a presentar las elecciones europeas que se tienen que celebrar el 7 de junio. Vendrá acompañado por el también eurodiputado popular - en este caso español - Alejo Vidal-Quadras, que se ha destacado por su oposición al uso del catalán en las instituciones europeas. Herr Pöttering afirma que los ciudadanos catalanes ya nos podemos dirigir a las instituciones europeas en catalán y que con eso ya tenemos bastante. Añade que la web del Eurocámara está también en catalán. Aunque sea cierto que nos podemos dirigir a las instituciones europeas en catalán no ha sido fácil conseguirlo porque muchos en estas instituciones pensaban que no era factible añadir más lenguas. Y ha sido necesario que un leridano les haga el trabajo - y le amenazaron con llevarle a los tribunales -. Las instituciones europeas deben dar los mismos derechos a todos los ciudadanos y a todas las lenguas, en caso contrario, si nuestra lengua es menospreciada quizá deberemos pensar que la UE no tiene nada que ver con nosotros. Salvo que haya un cambio de opinión que permití el uso del catalán a los eurodiputados quizá será necesario que nos repensemos si ir a votar en unas elecciones a una institución que menosprecia nuestra lengua.