30 de gen. 2009

L'Armada del Japó també combatrà els pirates somalís

L'Armada del Japó també combatrà els pirates somalís
El Japó enviarà dos destructors i un helicòpter a l'àrea del golf d'Aden que s'uniran a molts altres vaixells de guerra de diferents països per a protegir el trànsit naval en aquella zona dels atacs dels pirates somalis que l'any 2008 van retenir un centenar de mercants. Per a poder fer aquest enviament el govern japonés haurà de redactar un decret que autoritzi a l'Armada del Japó a enviar els dos destructors fora de l'àmbit del territori japonés. La Constitució japonesa redactada després de la Segona Guerra Mundial prohibeix l'enviament de les seves forces armades a l'estranger. Els destructors japonesos s'uniran a vaixells de guerra d'Estats Units, França, Alemanya, Gran Bretanya, Espanya, Xina, Índia, Iran i Corea.
------
La Armada del Japón también combatirá los piratas somalíes
El Japón enviará dos destructores y un helicóptero al área del golfo de Adén que se unirán a muchos otros barcos de guerra de diferentes países para proteger el tránsito naval en aquella zona de los ataques de los piratas somalíes que el año 2008 retuvieron un centenar de mercantes. Para poder hacer este envío el gobierno japonés deberá redactar un decreto que autorice a la Armada del Japón a enviar los dos destructores fuera del ámbito del territorio japonés. La Constitución japonesa redactada tras la Segunda Guerra Mundial prohíbe el envío de sus fuerzas armadas al extranjero. Los destructores japoneses se unirán a los barcos de guerra de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, China, India, Irán y Corea.