11 de gen. 2009

Les llevaneus de l'alcalde Porcioles

Va ser l'any 1962 que a la Barcelona de l'alcalde Porcioles va caure una intensa nevada a conseqüència de la qual la ciutat va quedar coberta per un mantell blanc. Era aquella Barcelona del franquisme grisa com el mateix règim que governava a Espanya. A la ciutat s'hi van poder veure imatges estranyes com la de veure gent baixant pel carrer Balmes esquiant. Però aquell va ser l'any de les llevaneus. Alguna llumenera municipal va decidir portar a Barcelona llevaneus i van anar a buscar-les a Andorra. Van contractar-se vuit llevaneus. El primer obstacle va ser que s'autoritzés el pas de les màquines per la frontera hispanoandorrana, be, les màquines i el personal. Un cop aconseguit aquest punt les màquines van iniciar el seu camí fins a Barcelona, uns 225 km pels que van necessitar de 16 hores de viatge.


Fue en 1962 que en la Barcelona del alcalde Porcioles cayó una intensa nevada consecuencia de la cual la ciudad quedó cubierta por un manto blanco. Era aquella Barcelona del franquismo gris como el mismo régimen que gobernaba en España. En la ciudad se pudieron ver imágenes extrañas como la de ver gente bajando por la calle Balmes esquiando. Pero ese fue el año de las quitanieves. Algún iluminado municipal decidió llevar a Barcelona quitanieves y fueron a buscarlas a Andorra. Contrataron a ocho quitanieves. El primer obstáculo fue que se autorizara el paso de las máquinas por la frontera hispanoandorrana, bien, las máquinas y el personal. Una vez conseguido este punto las máquinas iniciaron su camino hasta Barcelona, unos 225 km por los que necesitaron de 16 horas de viaje.