12 de gen. 2009

Eleccions / Elecciones

Eleccions

Campanyes electorals
Estic una mica fart que en les campanyes electorals s'intenti confondre els votants amb oradors que no són els candidats, temes que no tenen res a veure amb aquelles eleccions i les batalles dels dos partits principals de l'Estat que fan creure la gent que totes les eleccions són per la mateixa cosa. En les eleccions municipals només s'hauria de veure als candidats a alcalde i regidors. Només s'hauria de parlar de política municipal. No té cap sentit que en unes eleccions municipals apareguin Zapatero y Rajoy parlant de terrorisme o portant les seves baralles particulars que res tenen a veure amb els municipis. D'aquí a menys de dos mesos hi hauran dues eleccions de caràcter autonòmic: Galícia i Euskadi. Ni Zapatero ni Rajoy haurien d'aparèixer en els actes electorals de campanya ja que cap dels dos n'és candidat.
Rajoy comença la campanya electoral
Rajoy ha començat la campanya electoral a Galícia amb el tema de l'economia on creu que pot fer mal al PSOE. Per començar Rajoy sembla que té presses i ha iniciat la campanya electoral abans que aquesta comenci oficialment. Ja ho va fer en les últimes eleccions on mesos abans de les generals el PP va empastifar-ho tot amb la seva propaganda però no li va servir de res. Diu que prentenen centrar la campanya en l'economia. Vull recordar que el model econòmic responsable de l'actual crisi global és el que ells defensen. Crec que faria millor no donant consells sobre com combatre la crisi tot i que suposo que no pensen donar consells en aquesta matèria perquè no tenen cap solució, el que faran serà donar la culpa al govern central, oblidant el detall que aquestes eleccions són per a unes eleccions al Parlament gallec. Rajoy veu la destral que tenen en el PP per als dirigents que fracassen i sap que tot és possible que en els pròxims 6 mesos Rajoy tingui tres fracasos electorals. Un altre fet que em crida l'atenció és que Rajoy vagi a fer la campanya de Galícia. No té prou confiança en el seu candidat?.
Un suport que mai va exisir
Rajoy amenaça a Zapatero amb la retirada del seu suport en matèria de terrorisme si aquest no impedeix que es puguin presentar llistes electorals abertzales a les eleccions d'Euskadi. És una broma de mal gust que qui no ha donat mai cap suport al govern en el tema del terrorisme ara vagi amenaçant amb retirar un suport que no ha donat mai. A més, correspondrà als jutges decidir si aquestes llistes abertzales són legals o no, i no al govern. Un govern - en definitiva un partit que governa - no pot decidir sobre la legalitat o il·legalitat d'un altre partit, no en democràcia. I per il·legalitzar un partit primer caldrà demostrar que són una organització que incompleix la llei.


Elecciones
Campañas electorales
Estoy un poco harto de que en las campañas electorales se intente confundir a los votantes con oradores que no son los candidatos, temas que no tienen nada que ver con aquellas elecciones y las batallas de los dos partidos principales del Estado que hacen creer la gente que todas las elecciones son para la misma cosa. En las elecciones municipales sólo se debería ver a los candidatos a alcalde y concejales. Sólo se debería hablar de política municipal. No tiene ningún sentido que en unas elecciones municipales aparezcan Zapatero y Rajoy hablando de terrorismo o llevando sus peleas particulares que nada tienen que ver con los municipios. Dentro de menos de dos meses habrá dos elecciones de carácter autonómico: Galicia y Euskadi. Ni Zapatero ni Rajoy deberían aparecer en los actos electorales de campaña ya que ninguno de los dos es candidato.
Rajoy empieza la campaña electoral
Rajoy ha comenzado la campaña electoral en Galicia con el tema de la economía donde cree que puede hacer daño al PSOE. Para empezar Rajoy parece que tiene prisas y ha iniciado la campaña electoral antes de que ésta comience oficialmente. Ya lo hizo en las últimas elecciones donde meses antes de las generales el PP llenaron todo con su propaganda pero no le sirvió de nada. Dice que prentenen centrar la campaña en la economía. Quiero recordar que el modelo económico responsable de la actual crisis global es el que ellos defienden. Creo que haría mejor no dando consejos sobre cómo combatir la crisis aunque supongo que no piensan dar consejos en esta materia porque no tienen ninguna solución, lo que harán será dar la culpa al gobierno central, olvidando el detalle que estas elecciones son para unas elecciones al Parlamento gallego. Rajoy ve el hacha que tienen en el PP para los dirigentes que fracasan y sabe que todo es posible que en los próximos 6 meses Rajoy tenga tres fracasos electorales. Otro hecho que me llama la atención es que Rajoy vaya a hacer la campaña de Galicia. No tiene suficiente confianza en su candidato?.
Un apoyo que nunca existió
Rajoy amenaza a Zapatero con la retirada de su apoyo en materia de terrorismo si éste no impide que se puedan presentar listas electorales abertzales a las elecciones de Euskadi. Es una broma de mal gusto que quien no ha dado ningún apoyo al gobierno en el tema del terrorismo ahora vaya amenazando con retirar un soporte que no ha dado nunca. Además, corresponderá a los jueces decidir si estas listas abertzales son legales o no, y no al gobierno. Un gobierno - en definitiva un partido que gobierna - no puede decidir sobre la legalidad o ilegalidad de otro partido, no en democracia. Y por ilegalizó un partido primero habrá que demostrar que son una organización que incumple la ley.