8 de gen. 2009

Giragonses peperes

FAES fitxa a San Gil

Aznar, nefast expresident del govern espanyol entre 1996 i 2004, i president de la fundació FAES del PP ha fitxat a María San Gil, dirigent del PP del País Basc de l'ala més dretana del PP. María San Gil va declarar que havia perdut la confiança en Rajoy, segurament no el considerava prou fatxa, suposo que per demostrar-li el contrari Rajoy li devia fer uns quants passos de l'oca braç en alt, però ni això. Quan el Führer del PP Aznar l'ha reclamat ella ha tornat al si del partit, o per exacte, al departament de demagògia pepera.


FAES amb San Gil se'n van a Xile
El primer acte com a membre de FAES serà participar en unes conferències sobre terrorisme que se celebraran a Santiago de Xile, organitzades per FAES, la Universitat de Georgetown i la Universitat Catòlica de Xile. De pas, suposo que el Führer Aznar anirà a visitar a la vídua de Pinochet i que el convidi a té amb pastes com agraïment pels serveis prestats.

Mayor Oreja
Mayor Oreja tornarà a encapçalar les llistes del PP al Parlament Europeu per decisió de Rajoy. Rajoy creu que col·locant a tots els que li volen fer el llit evitarà alguna cosa però el que fa és envoltar-se de tots els que se'l volen carregar, que en el PP són quasi tots. L'ombra d'Aznar és allargada i mana.

Aznar parla d'Obama i Bush
Aznar ja fa molt que no toca ni quarts ni hores, s'ha convertit en un pallasso dels que ja fan riure a ningú Aznar ha declarat que "Obama és un exotisme històric" i "un previsible desastre econòmic". En aquestes declaracions, Aznar ha dit de Bush que "és un gran estadista". També ha dit que Bush en el moment de la seva sortida de la Casa Blanca viu "l'hora de la ingratitud" i parafrasejant a Churchill ha dit que "els grans pobles sempre són desagraïts". Ho diu per pròpia experiència?. Ningú li pot dir a aquest individu - Aznar - que faci el favor de callar d'una vegada. Està intentant imitar a Berlusconi amb aquestes referències de caràcter racista cap al president electe dels Estats Units?. Qualificar de gran estadista a Bush amb la que ha organitzat a nivell mundial és tenir un concepte del terme estadista molt curiós.


FAES ficha a San Gil

Aznar, nefasto expresidente del gobierno español entre 1996 y 2004, y presidente de la fundación FAES del PP ha fichado a María San Gil, dirigente del PP del País Vasco del ala más derechista del PP. María San Gil declaró que había perdido la confianza en Rajoy, seguramente no le consideraba bastante facha, supongo que para demostrarle lo contrario Rajoy le tuvo que hacer alguns pasos de la oca brazo en alto, pero ni eso. Cuando el Führer del PP Aznar le ha reclamado que vuelva ella ha vuelto al seno del partido, o para ser exactos, al departamento de demagogia pepera.

FAES con San Gil se van a Chile
El primer acto como miembro de FAES será participar en unas conferencias sobre terrorismo que se celebrarán en Santiago de Chile, organizadas por FAES, la Universidad de Georgetown y la Universidad Católica de Chile. De paso, supongo que el Führer Aznar irá a visitar a la viuda de Pinochet y que le invite a te con pastas como agradecimiento por los servicios prestados.

Mayor Oreja
Mayor Oreja volverá a encabezar las listas del PP al Parlamento Europeo por decisión de Rajoy. Rajoy cree que colocando a todos los que le quieren hacer la cama evitará algo pero lo que hace es rodearse de todos cuantos se lo quieren cargar, que en el PP son casi todos. La sombra de Aznar es alargada y manda.

Aznar habla de Obama y Bush
Aznar ya hace mucho que no toca ni cuartos ni horas, se ha convertido en un payaso de los que ya hacen reír a nadie. Aznar ha declarado que "Obama es un exotismo histórico" y "un previsible desastre económico". En estas declaraciones, Aznar ha dicho de Bush que "es un gran estadista". También ha dicho que Bush en el momento de su salida de la Casa Blanca vive "la hora de la ingratitud" y parafraseando a Churchill ha dicho que "los grandes pueblos siempre son desagradecidos". ¿Lo dice por propia experiencia?. ¿Nadie le puede decir a este individuo - Aznar - que haga el favor de callar de una vez?. ¿Está intentando imitar a Berlusconi con estas referencias de carácter racista hacia el presidente electo de los Estados Unidos?. Calificar de gran estadista a Bush con la que ha organizado a nivel mundial es tener un concepto del término estadista muy curioso.