27 de gen. 2009

70 anys de l'entrada dels feixistes a Barcelona

Avui es compleixen 70 anys de l'entrada de l'exèrcit feixista espanyol a Barcelona. Els feixistes parlaven, parlen encara d'alliberament però el cert és que l'entrada dels feixistes a Barcelona va significar l'inici d'una dura repressió política, de saqueig, d'espoli i de persecució de la nostra cultura, el tancament de les nostres institucions polítiques, la intervenció de les empresses i associacions, i molt especialment de la detenció, la tortura i l'assassinat de milers de persones. Encara avui queden restes del franquisme a la nostra ciutat.

Hoy se cumplen 70 años de la entrada del ejército fascista español en Barcelona. Los fascistas hablaban, hablan aún de liberación pero lo cierto es que la entrada de los fascistas en Barcelona significó el inicio de una dura represión política, de saqueo, de expolio y de persecución de nuestra cultura, el cierre de nuestras instituciones políticas, la intervención de las empresas y asociaciones, y mucho especialmente de la detención, la tortura y el asesinato de miles de personas. Aún hoy quedan restos del
franquismo a nuestra ciudad.
Extracto del documental "Los años del NO-DO 1939-1940"
*VÍDEO DE DENÚNCIA DE LA PRESÈNCIA DE SÍMBOLS FEIXISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA. EN CONCRET AQUEST MONUMENT AMB ELEMENTS FEIXISTES COM L'ÀGUILA (TAMBÉ CONEGUDA COM POLLASTRE) I EL JOU I LES FLETXES DE LA FALANGE ES TROBA A LA PART DEL DARRERA DEL CASTELL DE .MONTJUiC
*VÍDEO DE DENUNCIA DE LA PRESENCIA DE SÍMBOLOS FASCISTAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA. EN CONCRETO ESTE MONUMENTO CON ELEMENTOS FASCISTAS COMO EL ÁGUILA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO POLLO) Y EL YUGO Y LAS FLECHAS DE LA FALANGE SE ENCUENTRA A LA PARTE TRASERA DEL CASTILLO DE MONTJUIC.
70 anys deprés hi ha encara l'escut franquista a l'edifici de Capitania General.També està pendent el retorn de documents espoliats pels franquistes a particulars catalans.
70 años después hay aún el escudo franquista al edificio de Capitanía General. También está pendiente el retorno de documentos expoliados por los franquistas a particulares catalanes.