23 de gen. 2009

EsPPies: un vodevil peper a la Vila i Cort (capítol II)

EsPPies: un vodevil peper a la Vila i Cort (capítol II)
Parlava ahir del vodevil de la Comunitat de Madrid i sembla que el tema a cada hora que passa es converteix en un espectacle més patètic. No sent gaire correcte ni acceptable que un partit espii un altre, més ben dit, espii els moviments dels dirigents d'un altre partit, a Madrid el Partit Popular arriba als més alts cims de l'absurd espiant-se uns als altres, per ser correctes, els aguirristes espien a aquells que no ho són. Lluny de callar, que seria el més apropiat, els principals "imputats", aquells que podrien haver donat les ordres per fer-ho amenacen amb portar als tribunals a aquells que els acusen d'haver-ho fet. És com si un carterista - presumpte carterista - amenacés tenint la cartera robada a la ma al propietari de la cartera amb portar-lo als tribunals si continua acusant-lo de lladre. Doncs aquí els presumptes responsables polítics de tot aquest vodevil sobre espies amenacen amb portar als tribunals a aquells que els assenyalen com a responsables. Però el que ja acaba de complicar el vodevil és que dirigents del PP - partit on la facció aguirrista espia d'altres faccions - acusa al ministeri de l'Interior d'implicació en aquest trist assumpte. El conseller d'interior de la Comunitat de Madrid va fer investigar pels seus espies al vicepresident de la Comunitat de Madrid, al president de Caja Madrid, al vicealcalde de l'Ajuntament de Madrid - proper a l'alcalde Ruiz Gallardón que està enfrontat a la presidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre - i a l'exconseller d'Interior i Justícia de la Comunitat de Madrid i ara membre de l'executiva nacional del PP. Són molt lliures de tallar-se el coll els senyors i senyores del PP si aquesta és la seva voluntat però no ho facin a càrrec del contribuent contractant espies de pa sucat amb oli per esbrinar sobre la vida dels seus propis companys de partit. Les intrigues bizantines dins del PP haurien de quedar dins del PP i no acabar esquitxant a tothom, encara menys que aquests esquitxos vagin a càrrec de tots els contribuents. Aquest fet hauria de tenir conseqüències legals i electorals però em temo que tot quedarà en un no res ja que els principals implicats són massa importants i dubto que cap tribunal condemnés a la lideresa o a un dels seus esbirres, i dubto que electoralment els electors del PP castiguin aquestes pràctiques.

EsPPías: un vodevil pepero en la Villa y Corte (capítulo II)
Hablaba ayer del vodevil de la Comunidad de Madrid y parece que el tema a cada hora que pasa se convierte en un espectáculo más patético. No siendo muy correcto ni aceptable que un partido espíe otro, mejor dicho, espíe los movimientos de los dirigentes de otro partido, en Madrid el Partido Popular llega a las más altas cimas del absurdo espiándose unos a los otros, para ser correctos, los aguirristas espían a aquellos que no lo son. Lejos de callar, que seria lo más apropiado, los principales "imputados", aquellos que podrían haber dado las órdenes para hacerlo amenazan con llevar a los tribunales a aquellos que los acusan de haberlo hecho. Es como si un carterista - presunto carterista - amenazase teniendo la cartera robada en la mano al propietario de la cartera con llevarle a los tribunales si continúa acusándole de ladrón. Pues aquí los presuntos responsables políticos de todo este vodevil sobre espías amenazan con llevar a los tribunales a aquellos que los señalan como responsables. Pero el que ya acaba de complicar el vodevil es que dirigentes del PP - partido donde la facción aguirrista espía a otras facciones - acusa en el ministerio del Interior de implicación en este triste asunto. El consejero de interior de la Comunidad de Madrid hizo investigar por sus espías al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al presidente de Caja Madrid, al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid - próximo al alcalde Ruiz Gallardón que está enfrentado a la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre - y al exconsejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid y ahora miembro de la ejecutiva nacional del PP. Son muy libres de cortarse el cuello los señores y señoras del PP si ésta es su voluntad pero no lo hagan a cargo del contribuyente contratando espías de pacotilla para averiguar sobre la vida de sus propios compañeros de partido. Las intrigas bizantinas dentro del PP deberían quedar dentro del PP y no acabar salpicando a todo el mundo, menos aún que estas salpicaduras vayan a cargo de todos los contribuyentes. Este hecho debería tener consecuencias legales y electorales pero me temo que todo quedará en nada ya que los principales implicados son demasiado importantes y dudo que ningún tribunal condenase a la lideresa o a uno de sus esbirros, y dudo que electoralmente los electores del PP castiguen estas prácticas.