20 de gen. 2009

Treves

Treves

Israel ha declarat l'alto el foc, Hamas diu que accepta l'alto el foc però dóna a Israel una setmana per treure les seves tropes de Gaza. Aquest conflicte s'ha saldat amb 1300 palestins morts. Però em temo que això no s'ha acabat. Per començar està el fet que Hamas segueix llençant coets contra ciutats israelianes però en menys quantitat. Això pot significar que o tenen menys gent per preparar els llançaments o comencen a tenir escassetat de coets, potser totes dues coses. Ara han acceptat l'alto el foc amb l'esperança que quan s'obrin les fronteres en puguin subministrar-se. Està molt be voler la pau però ara correspon a aquesta ONU inoperant i incompetent posar els mitjans per impedir que Hamas es reabasteixi. Si Hamas es reabasteix i torna a llençar míssils contra Israel l'ONU en serà tant responsable de tot el que passi com Hamas.
Treguas

Israel ha declarado el alto el fuego, Hamas dice que acepta el alto el fuego pero da en Israel una semana por sacar sus tropas de Gaza. Este conflicto se ha saldado con 1300 palestinos muertes. Pero me temo que eso no se ha acabado. Para comenzar está el hecho de que Hamas sigue lanzando cohetes contra ciudades israelíes pero en menos cantidad. Eso puede significar que o tienen menos gente por preparar los lanzamientos o empiezan a tener escasez de cohetes, quizá ambas cosas. Ahora han aceptado el alto el fuego con le esperanza que cuando se abran las fronteras se puedan suministrar. Está muy bien querer la paz pero ahora corresponde a esta ONU inoperante e incompetente poner los medio para impedir que Hamas se reabastezca. Si Hamas se reabastece y vuelve a lanzar misiles contra Israel la ONU será tan responsable de cuanto pase como Hamas.