14 de gen. 2009

Joan Pich i Pon i les piquiponades

Joan Pich i Pon (Barcelona, 1878 - París, 1937).
Polític català. Membre del Partit Republicà Radical d'Alejandro Lerroux. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona des de 1905. Diputat provincial entre 1907 i 1911.Regidor (1912-1915). President de la Cambra de la Propietat Urbana (1919). Senador,(1918)
Diputat a Corts per Gandesa (1919). Comissari de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Sots-secretari de Marina (1934). Alcalde de Barcelona (gener-octubre de 1935). Governador general interí de Catalunya (1935). S'exilià al començar la Guerra Civil degut a que estava implicat en l'estraperlo com Alejandro Lerroux.

La seva peculiar manera de parlar plena d'errors lèxics on es confonien el significat de les paraules va donar peu a la creació de la paraula piquiponada.

piquiponada (f) Error de lèxic per confusió del significat de paraules o frases fetes, com ara «hemicirco» per «hemiciclo», «llengua vespertina» per «viperina», «condicions aquàtiques» per «acústiques», etc.També: pich-i-ponada [Etimologia — Dels cognoms del polític lerrouxista Joan Pich i Pon (1878-1937).] És el cas de dos epònims que designen un lapsus linguae hilarant: spoonerism en anglès i piquiponada en català. Totes dues denominacions provenen de personatges públics coetanis que en el seu dia es van fer populars per les seves constants relliscades verbals. L'anglès era el reverend William A. Spooner (1844-1930), un professor d'Oxford capaç de confondre «a half-formed wish» (un desig creixent) amb «a half-warmed fish» (un peix a mig fer) en un discurs inaugural en presència de la reina Victòria. El català es deia Joan Pich i Pon (1878-1937) i va arribar a ser alcalde de Barcelona. Pich era capaç de parlar de la batalla de «Waterpolo», esmentar el «conflicte nipojaponès» o aconsellar de prendre les coses en «petites diòcesis».
Joan Pich y Pon (Barcelona, 1878 - París, 1937).
Político catalán. Miembro del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux.Concejal del Ayuntamiento de Barcelona desde 1905. Diputado provincial entre 1907 y 1911. Concejal (1912-1915) Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana (1919). Senador,(1918) Diputado a Cortes por Gandesa (1919). Comisario de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Subsecretario de Marina (1934)Alcalde de Barcelona (enero-octubre de 1935). Gobernador general interino de Catalunya (1935). Se exilió al empezar la Guerra Civil debido a que estaba implicado en el estraperlo como Alejandro Lerroux..

Su peculiar manera de hablar llena de errores léxicos donde se confundían el significado de las palabras dio pie a la creación de la palabra piquiponada.

piquiponada (f) Error de léxico por confusión del significado de palabras o frases hechas, como «hemicirco» por «hemiciclo», «lengua vespertina» por «viperina», «condiciones acuáticas» por «acústicas», etc.También: pich-i-ponada [Etimología — de los apellidos del político lerrouxista Joan Pich y Pon (1878-1937).] Es el caso de dos epónimos que designan un lapsus linguae hilarante: spoonerism en inglés y piquiponada en catalán. Ambas denominaciones provienen de personajes públicos coetáneos que en su día se hicieron populares por sus constantes resbalones verbales. El inglés era el reverendo William A. Spooner (1844-1930), un profesor de Oxford capaz de confundir «a half-formed wish» (un deseo creciente) con «a half-warmed fish» (un pez a medio hacer) en un discurso inaugural en presencia de la reina Victoria. El catalán se decía Joan Pich y Pon (1878-1937) y llegó a ser alcalde de Barcelona. Pich era capaz de hablar de la batalla de «Waterpolo», mencionar el «conflicto nipojaponès» o aconsejar tomar las cosas en «pequeñas diócesis».