3 de gen. 2009

Eleccions

Eleccions

L'any 2009 se celebren tres contesses electorals. Pel que respecta als catalans només ens afecten les eleccions al Parlament europeu que seran el mes de juny. Però el dia 1 de Març coincidiran les eleccions al Parlament d'Euskadi i les del Parlament de alícia.

Elecciones

El año 2009 se celebran tres contiendas electorales. por el que respeto a los catalanes solo nos afectan a las elecciones al Parlamento europeo que serán el mes de junio. Pero el día 1 de Marzo coincidirán las elecciones al Parlamento de Euskadi y las del Parlamento de Galicia.

Euskadi

El Lehendakari Ibarretxe ha anunciat que les eleccions al Parlament d'Euskadi seran l'1 de març. Les enquestes diuen que els resultats de PNB i PSE seran molt ajustats. Diuen que el Lehendakari ha volgut fer-les coincidir amb les gallegues per que el PSOE divideixi esforços. També això pot afectar al PP. En aquesta decisió estic d'acord amb el Lehendakari. Però crec que és tant a PP com a PSOE a qui els preocupa ja això els suposarà un esforç extra ja que tots dos partits anaven amb la intenció no amagada de portar les seves baralles a les eleccions autonòmiques. Tots dos saben que aquesta és una bona manera de promoure l'abstenció que en el cas del PP potser és l'única manera d'obtenir uns resultats potables.

Euskadi

El Lehendakari Ibarretxe ha anunciado que las elecciones al Parlamento de Euskadi serán el 1 de marzo. Las encuestas dicen que los resultados de PNV y PSE serán muy ajustados. Dicen que el Lehendakari ha querido hacerlas coincidir con las gallegas para que el PSOE divida esfuerzos. También eso puede afectar al PP. En esta decisión estoy de acuerdo con el Lehendakari. Pero creo que es tanto a PP como PSOE a quienes les preocupa ya que eso les supondrá un esfuerzo extra ya que los dos partidos iban con la intención no oculta de llevar sus peleas a las elecciones autonómicas. Ambos saben que esta es una buena manera de promover la abstención que en el caso del PP quizá es la única manera de obtener unos resultados potables.

Partit Popular

Des del Partit Popular diuen que la coincidència de les eleccions d'Euskadi i Galícia els afavorirà perquè posarà en evidència que el PSOE diu coses diferents a Galícia i a Euskadi mentre que ells, segons González Pons, diuen el mateix a tots els llocs. Però no és veritat. El PP diu una cosa un dia, una altra de diferent un altre dia, al tercer neguen haver dit la primera i el quart que tot i que ho van dir els hem interpretat erròniament.

Partido Popular

Desde el Partido Popular dicen que la coincidencia de las elecciones de Euskadi y Galicia les favorecerá porque pondrá en evidencia que el PSOE dice cosas diferentes en Galicia y en Euskadi mientras que ellos, según González Pons, dicen lo mismo en todas partes. Pero no es verdad. El PP dice una cosa un día, otra diferente otro día, al tercero niegan haber dicho la primera y el cuarto que aunque lo dijeron los hemos interpretado erróneamente.