24 de gen. 2009

El president Obama ja treballa

El president Obama ja treballa
El president Obama va començar a treballar immediatament. Ha firmat quatre decrets presidencials:Guantanamo: tancament d'aquesta base de detenció de presoners en el termini d'un any. Aquesta presó s'havia convertit en un llimb jurídic on es practiquen tortures.Presons de la CIA: situades a diversos països del Món i sota
la jurisdicció de la CIA. Com Guantanamo s'havien convertit en un llimb jurídic.Tortures: Es prohibeix l'ús de la tortura en els interrogatoris als presoners i s'ordena que aquest siguin tractats segons les disposicions de les Convencions de Ginebra.Revisió d'expedients: S'hauran de revisar els expedients dels 245 presoners de Guantanamo.El president Obama vol recuperar el prestigi dels Estats Units que ha quedat sota mínims després dels vuit anys de la presidència de George W. Bush.

El presidente Obama ya trabaja
El presidente Obama empezó a trabajar inmediatamente. Ha firmado cuatro decretos presidenciales:Guantanamo: cierre de esta baza de detención de prisioneros en el plazo de un año. Esta prisión se había convertido en un limbo jurídico donde se practican torturas.Prisiones de la CIA: situadas en varios países del Mundo y bajo la jurisdicción de la CIA. Como Guantanamo se habían convertido en un limbo jurídico.Torturas: Se prohíbe el uso de la tortura en los interrogatorios a los prisioneros y se ordena que este sean tratados según las disposiciones de las Convenciones de Enebro.Revisión de expedientes: Se deberán revisar los expedientes de los 245 prisioneros de Guantanamo.El presidente Obama quiere recuperar el prestigio de los Estados Unidos que ha quedado bajo mínimos después de los ocho años de la presidencia de George W. Bush.