20 de gen. 2009

Les columnes de Puig i Cadafalch

Les columnes de Puig i Cadafalch
Les columnes jòniques obra de Puig i Cadafalch que van ser erigides el 1919 a Montjuïc seran restituïu però a 100 metres de la seva ubicació original, és a dir, no a la Plaça Carles Buhigas davant de la font, si no a la Plaça Marqués de Foronda. El projecte ha estat aprovat per unanimitat de tot el ple municipal. Aquest projecte del despatx d'arquitectes Roselló-Sangenís inclou rematar les columnes amb unes victòries alades que es trobaven en els esbossos del projecte de 1919 però que un cop van erigir-se les columnes va optar-se per no incloure-les.
Las columnas de Puig y Cadafalch
Las columnas jónicas obra de Puig y Cadafalch que fueron erigidas el 1919 a Montjuïc serán restituidas pero a 100 metros de su ubicación original, es decir, no en la Plaça Carles Buhigas ante la fuente, si no en la Plaça Marquès de Foronda. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de todo el pleno municipal. Este proyecto del despacho de arquitectos Roselló-Sangenís incluye rematar las columnas con unas victorias aladas que se encontraban en los esbozos del proyecto de 1919 pero que una vez erigidas las columnas se optó por no incluirlas.