4 de gen. 2009

Carril bici perillós

Carril bici perillós

Personalment considero un perill aquestes gomes que fan de separador del carril bici especialment pels motoristes. Si a més com passa en aquest cas algunes d'aquestes gomes no estan collades o el cargol s'ha trencat i te les trobes al mig de la calçada encara es tornen més perilloses. Aquestes imatges es corresponen amb el carrer Méndez Núñez entre Trafalgar i Ronda Sant Pere.

Carril bici peligroso

Personalmente considero un peligro estas gomas que hacen de separador del carril bici especialmente para los motoristas. Si además como pasa en este caso algunas de estas gomas no están atornilladas o el tornillo se ha roto y te las encuentras en medio de la calzada aún se vuelven más peligrosas. Estas imágenes se corresponden con el carrer Méndez Núñez entre Trafalgar y Ronda Sant Pere.