25 de gen. 2009

Els efectes del vent a Barcelona

Vídeo gravat amb el mòbil a la Plaça Urquinaona, avui 24 de gener a les 7:00.
Vídeo grabado con el móvil en la Plaça Urquinaona, hoy 24 de enero a las 7:00.


Aquestes dues imatges es corresponen a un arbre de la Plaça Urquinaona que va caure per l'efecte del vent d'ahir.
Estas dos imágenes se corresponden en un árbol de la Plaça Urquinaona que cayó por el efecto del viento de ayer.
Aquestes quatre imatges les he a les 16:00 hores d'avui. Les he fet a l'Avinguda Catedral i podem veure els arbres que han patit l'efecte del vent. L'Ajuntament ha tancat aquesta zona amb cinta per evitar que passi ningú.
Estas cuatro imágenes las he a las 16:00 horas de hoy. Las he hecho en la Avinguda Catedral y podemos ver los árboles que han sufrido el efecto del viento. El Ayuntamiento ha acotado esta zona con cinta para evitar que pase nadie.