31 de gen. 2009

Cagalans

L'ensenyament del català sempre ha estat un tema polèmic a Espanya que no entenen que la llengua pròpia de Catalunya és el català, més sorprenent és que una minoria de persones - que quan fan una protesta només hi van 15 tot i que l'ABC digui que eren milers - diguin que se senten perseguits, invoquen la "Constitución" espanyola - quins pebrots que una associació dirigida per un conegut ultradretà invoqui la Constitució - per exigir que se'ls ensenyi en castellà als seus minyons. I ara és rar el dia que no apareix una carta on posen com exemple uns exemples erronis. Vull recordar-los que el sistema d'immersió lingüística aplicat a Catalunya és considerat exemplar per organitzacions com la UNESCO i que fins i tot ha estat adoptat per altres països. Vull recordar-los també que des de que aquest sistema s'aplica - fa quasi 30 anys - diversos grupuscles dretans i fins i tot el PP l'han portat als tribunals que han fallat favorablement a la immersió lingüística catalana ja que reconeixen que garanteix que els estudiants surten de l'escola sabent totes dues llengües. Però ells insisteixen. I d'aquest tema n'han fet bandera política des del PP a UPyD passant per C's.
Un altre tema que aquests dies es critica en certes cartes són les ambaixades catalanes. Aquesta gent considera aquestes ambaixades com una despessa, quan en realitat és una inversió que fa el govern de Catalunya de cara a portar inversions al nostre país. Diuen aquestes cartes que hi ha crisi i que no s'hauria de gastar diners en aquestes coses. Al contrari, és ara quan s'han de fer aquestes despeses ja que són les que ens poden ajudar a sortir de la crisi atraient inversions estrangeres.
En aquestes cartes que llegeixo en la premsa hi ha una ferum de cagats que espanta, gent que creu que no em de parlar, encara menys ensenyar la nostra i en la nostra llengua, no sigui que a Madrid s'enfadin amb Catalunya. I aquests cagalans - catalans cagats - no volen que s'obrin ambaixades pel mateix motiu: no enfadem als espanyols. No fem res. Siguem uns esclaus callats i cagats de por.
Si el govern espanyol pogués impedir legalment que el govern català obrís aquestes ambaixades ja ho haurien fet, però no poden. Si el govern espanyol pogués impedir l'ensenyament de la nostra llengua ja ho hauria fet. És cert que des del ministeri amenacen amb una llei per assegurar l'ensenyament del castellà, però aquesta amenaça és només això. Seria molt greu que en democràcia - tot i que la democràcia espanyola continua sense estar consolidada - tornessin els mètodes franquistes.
Els cagalans haurien de pensar a netejar-se el cul i deixar de llepar el cul dels seus amos espanyols. Catalunya ha de vetllar per la seva economia i per la seva cultura, si no ho fem nosaltres morirem com a poble i ens convertirem en una trista colònia espanyola. Un poble pot haver estat derrotat militarment però no vençut si encara defensa allò que li és propi com és la seva llengua.
-----

La enseñanza del catalán siempre ha sido un tema polémico en España que no entienden que la lengua propia de Catalunya es el catalán, más sorprendente es que una minoría de personas - que cuando hacen una protesta solo van 15 aunque el ABC diga que eran millares - digan que se sienten perseguidos, invocan la "Constitución" española - que cara más dura que una asociación dirigida por un conocido ultraderechista invoque la Constitución - para exigir que se enseñe en castellano a sus vástagos. Y ahora es raro el día que no aparece una carta donde ponen como ejemplo unos ejemplos erróneos. Quiero recordar que el sistema de inmersión lingüística aplicado en Catalunya es considerado ejemplar por organizaciones como la UNESCO y que incluso ha sido adoptado por otros países. Quiero recordar también que desde que este sistema se aplica - hace casi 30 años - varios grupúsculos derechistas e incluso el PP la han llevado a los tribunales que han fallado favorablemente a la inmersión lingüística catalana ya que reconocen que garantiza que los estudiantes salen de la escuela sabiendo ambas lenguas. Pero ellos insisten. Y de este tema han hecho bandera política desde el PP a UPyD pasando por C s.
Otro tema que estos días se critica en ciertas cartas son las embajadas catalanas. Esta gente considera estas embajadas como un gasto, cuando en realidad es una inversión que hace el gobierno de Catalunya de cara a traer inversiones a nuestro país. Dicen estas cartas que hay crisis y que no se debería gastar dinero en estas cosas. Al contrario, es ahora cuando se deben hacer éstos gastos ya que son los que nos pueden ayudar a salir de la crisis atrayendo inversiones extranjeras. En estas cartas que leo en la prensa hay una olor a mierda que espanta, gente que cree que no tenemos que hablar, menos aún enseñar nuestra y en nuestra lengua, no sea que en Madrid se enfaden con Catalunya. Y estos cagalanes - catalanes cagados - no quieren que se abran embajadas por el mismo motivo: no enfademos a los españoles. No hagamos nada. Seamos unos esclavos callados y cagados de miedo.
Si el gobierno español pudiese impedir legalmente que el gobierno catalán abriese estas embajadas ya la habrían hecho, pero no pueden. Si el gobierno español pudiese impedir la enseñanza de nuestra lengua ya lo habría hecho. Es cierto que desde el ministerio amenazan con una ley para asegurar la enseñanza del castellano, pero esta amenaza es solo eso. Sería muy grave que en democracia - aunque la democracia española continúa sin estar consolidada - volviesen los métodos franquistas.
Los cagalanes deberían pensar en limpiarse el culo y dejar de lamer el culo de sus amos españoles. Catalunya debe velar por su economía y por su cultura, si no lo hacemos nosotros moriremos como pueblo y nos convertiremos en una triste colonia española. Un pueblo puede haber sido derrotado militarmente pero no vencido si aún defiende lo que le es propio como es su lengua.