16 de gen. 2009

Gaza

Bin Laden crida a la Yihad Islàmica
Bin Laden des del seu amagatall ha fet una crida a la Yihad Islàmica a intervenir a la Franja de Gaza. Tot i que no és la primera vegada que Bin Laden fa referències a Franja de Gaza, Palestina i Israel. Bin Laden i la seva trepa han anat ficant-se en països on no hi eren com l'Iraq. Això només pot fer que complicar encara més la situació política a la zona però no només per Israel que s'haurien d'enfrontar a un altre grup islamista però serien els mateixos palestins els que patirien les conseqüències més greus. Si ara creuen que amb els israelians estan passant-les magres, a més de la part del seu patiment de la que és responsable Hamas, amb els de Bin Laden les coses encara serien molt pitjors.
Bin Laden llama a la Yihad Islámica
Bin Laden desde su escondrijo ha hecho una llamada a la Yihad Islámica a intervenir en la Franja de Gaza. Aunque no es la primera vez que Bin Laden hace referencias a Franja de Gaza, Palestina e Israel. Bin Laden y su pandilla han ido metiendose en países donde no estaban como Irak. Eso no puede hacer otra cosa que complicar aún más la situación política en la zona pero no solo por Israel que se tendría que enfrentar a otro grupo islamista sinó que serían los mismos palestinos los que sufrirían las consecuencias más graves. Si ahora creen que con los israelíes están pasandolas moradas, además de la parte de su sufrimiento de la que es responsable Hamas, con los de Bin Laden las cosas aún serían mucho peores.

Liquiden un dirigent d'Hamas
L'exèrcit israelià ha mort Said Siam, ministre de l'interior de Gaza. Aquest dirigent d'Hamas tenia sota les seves ordres a 13000 milicians d'Hamas.
Liquidan un dirigente de Hamás
El ejército israelí ha muerto Said Siam, ministro del interior de Gaza. Este dirigente de Hamás tenía bajo sus órdenes a 13000 milicianos de Hamás.
Nou error israelià
La seu central de l'ONU a Gaza on emmagatzemava aliments hi ha estat bombardejada per l'exèrcit israelià segons l'ONU amb munició incendiària. Tot i que els israelians reconeixen haver comés un error també diuen que van disparar en aquella direcció en resposta a un atac d'Hamas des d'aquella zona.

Nuevo error israelí
La sede central de la ONU en Gaza donde almacenaba alimentos ha sido bombardeada por el ejército israelí según la ONU con munición incendiaria. Aunque los israelíes reconocen haber cometido un error también dicen que dispararon en aquella dirección en respuesta a un ataque de Hamás desde aquella zona.