14 de gen. 2009

Antisemitisme

L'antisemitisme existeix i tenim les evidències en alguns fets que estan passant aquests dies. No m'estendré en l'atemptat contra l'edifici de l'AMIA a Buenos Aires on van morir més de 80 persones i van resultar ferides més d'un centenar. Els acusats principals van ser terroristes iranians enviats pel govern iranià però amb el temps va evidenciar-se la connivència de la Triple A i com el temps ha anat aclarint en la reobertura del cas van encausar-se a Menem, antic president d'Argentina. Però d'aquest cas ja fa 15 anys.
L'antisemitisme avui dia és més viu com es va poder veure en la lamentable manifestació celebrada a Barcelona. Allà a més d'encaputxats amb pistola van repartir-se pamflets on es denunciava com a sionistes a diverses persones - Joan Culla, Vicenç Villatoro, Lluís Bassat, Miquel Sellarès, Pilar Rahola i Jaume Renyer - com a sionistes..Pilar Rahola mai s'amaga en la massa com fan altres que l'ataquen, parla clar i a la cara, no mereix rebre amenaces de quatre fills de puta que es pensen que els jueus s'han de deixar escorxar per qualsevol fill de puta que creu que matant jueus tot s'arregla. A veure si ens enterem d'una puta vegada, el problema dels palestins són grups com Hamas i països com l'Iran, no és Israel. Per cert aquí deixo una petita informació: Setembre. de 1970 .- L'exèrcit jordà reprimeix una revolta palestina a diverses ciutats del regne hachemí. En els combats moren milers de palestins. Els enfrontaments van rebre el nom de Setembre Negre. Esperava molt més de la gent que diu ser d'esquerra, especialment d'alguns polítics, esperava que sapiguessin defensar els drets humans dels palestins sense haver de recórrer a l'antisemitisme, a les amenaces feixistes contra els que no opinen contra ells i a exhibicions d'estètiques yihadistes com la del pistoler encaputxat. Però veig que fins i tot en la gent que diu ser d'esquerra quan li treus el vernís de demòcrata és torna tant de dretes com Hitler. Veient com estan les coses aquells que encara ens considerem d'esquerres tenim un problema perquè de cara a les properes eleccions ens em quedat sense opcions democràtiques i d'esquerres. Està molt be defensar la pau però no se li pot demanar a un país que no defensi els seus ciutadans. D'acord, l'exèrcit israelià ha causat moltes més víctimes però, creieu que quan els palestins llencen entre 50 i 80 míssils diaris contra Sderot o Be'er Sheva ho fan per felicitar l'Hanukah als jueus?. Els míssils són llençats amb la clara intenció de matar a ciutadans israelians. No he vist cap manifestació a Barcelona ni a cap altre ciutat per protestar contra el llençament d'aquests míssils. A veure si desperteu d'una vegada, aquesta gent a la que tant defenseu té les mateixes idees i les mateixes intencions que els que van assassinar a 191 persones a Madrid fa 5 anys. No estic dient que s'hagi d'acabar amb els palestins i tampoc ho volen fer els israelians als que acuseu de voler cometre un genocidi quan els que no tenen cap inconvenient en parlar d'acabar amb algú llençant-los al mar o tallant-los el coll són els àrabs referint-se als jueus. Els mateixos dirigents d'Hamas declaren repetidament que la seva intenció és exterminar a tots els jueus. I continuo sense veure que la gent protesti pel que si és una clara amenaça de genocidi.

El antisemitismo existe y tenemos las evidencias en algunos hechos que están pasando estos días. No me extenderé en el atentado contra el edificio de la AMIA a Buenos Aires donde murieron más de 80 personas y resultaron heridas más de un centenar. Los acusados principales fueron terroristas iraníes enviados por el gobierno iraní pero con el tiempo evidencióse la connivencia de la Triple A y como el tiempo ha ido aclarando en la reapertura del caso se encausó a Menem, antiguo presidente de Argentina. Pero de este caso ya hace 15 años.
El antisemitismo hoy día es más vivo como se pudo ver en la lamentable manifestación celebrada en Barcelona. Allí además de encapuchados con pistola se repartieron panfletos donde se denunciaba como sionistas a varias personas - Joan Culla, Vicenç Villatoro, Lluis Bassat, Miquel Sellarès, Pilar Rahola y Jaume Renyer - como sionistas..Pilar Rahola nunca se esconde en la masa como hacen otros que la atacan, habla claro y da la cara, no merece recibir amenazas de cuatro hijos de puta que se piensan que los judíos se deben dejar desollar por cualquier hijo de puta que cree que matando judíos todo se arregla. A ver si nos entera,ps de una puta vez, el problema de los palestinos son grupos como Hamás y países como Irán, no es Israel. Por cierto aquí dejo una pequeña información: Septiembre. de 1970 .- El ejército jordano reprime una revuelta palestina a varias ciudades del reino hachemí. En los enfrentamientos mueran miles de palestinos. Los enfrentamientos recibieron el nombre de Septiembre Negro.Esperaba mucho más de la gente que dice ser de izquierda, especialmente de algunos políticos, esperaba que supiesen defender los derechos humanos de los palestinos sin tener que recurrir al antisemitismo, a las amenazas fascistas contra los que no opinan contra ellos y a exhibiciones de estéticas yihadistas como la del pistolero encapuchado. Pero veo que incluso en la gente que dice ser de izquierda cuando le treos el barniz de demócrata es vuelve tanto derechas como Hitler. Viendo como están las cosas aquellos que aún nos consideramos de izquierdos tenemos un problema porque de cara a las próximas elecciones nos hemos quedado sin opciones democráticas y de izquierdos. Está muy bien defender la paz pero no se le puede pedir en un país que no defienda a sus ciudadanos. De acuerdo, el ejército israelí ha causado muchas más víctimas sin embargo, ¿creéis que cuando los palestinos lanzan entre 50 y 80 misiles diarios contra Sderot o Be Sheva lo hacen por felicitar la Hanukah a los judíos?. Los misiles son lanzados con la clara intención de matar a ciudadanos israelíes. No he visto ninguna manifestación a Barcelona ni a ninguna otra ciudad para protestar contra el lanzamiento de estos misiles. A ver si despertáis de una vez, esta gente a la que tanto defendéis tiene las mismas ideas y las mismas intenciones que los que asesinaron a 191 personas a Madrid hace 5 años. No estoy diciendo que se haya de acabar con los palestinos y tampoco lo quieren hacer los israelíes a los que acusáis de querer cometer un genocidio cuando los que no tienen ningún inconveniente al hablar de acabar con alguien arrojándoles al mar o cortándoles el cuello son los árabes refiriéndose a los judíos. Los mismos dirigentes de Hamás declaran repetidamente que su intención es exterminar a todos los judíos. Y continúo sin ver que la gente protesté por el que si es una clara amenaza de genocidio.