14 de gen. 2009

Les columnes de Puig i Cadafalch
Les columnes de Puig i Cadafalch es trobaven al capdamunt de l'esplanada on està la font màgica de Carles Buhigas. Són obra de Josep Puig i Cadafalch i representen les quatre barres. Es tracta de 4 columnes de dos metres i mig de diàmetre i vint metres d'alçada que van erigir-se l'any 1919. L'any 1928 el dictador Primo de Rivera les va fer enderrocar, volia suprimir qualsevol símbol que pogués recordar Catalunya i les quatre columnes de Puig i Cadafalch recordaven massa a les quatre barres.


Las columnas de Puig i Cadafalch se encontraban en lo alto de la explanada donde está la fuente mágica de Carles Buhigas. Son obra de Josep Puig i Cadafalch y representan las cuatro barras. Se trata de 4 columnas de dos metros y medio de diámetro y veinte metros de altura que se erigieron el año 1919. El año 1928 el dictador Primo de Rivera las hizo derribar, quería suprimir cualquier símbolo que pudiese recordar Catalunya y las cuatro columnas de Puig i Cadafalch recordaban demasiado a las cuatro barras.
El retorn de la democràcia hauria d'haver significat la restitució de les columnes en el seu lloc original però fa anys que malgrat anunciar la intenció de fer-ho no es fa. També es parla de situar-les al cantó dret (pujant) al costat del pavelló de Mies van der Rohe però un grup de personalitats de la nostra ciutat demanen a l'Ajuntament de Barcelona la restitució en el lloc on van ser erigides originalment, és a dir, a la part frontal.

El retorno de la democracia debería haber significado la restitución de las
columnas en su lugar original pero hace años que a pesar de anunciar la intención de hacerlo no se hace. También se habla de situarlas en el lado derecho (subiendo) al lado del pabellón de Mies van der Rohe pero un grupo de personalidades de nuestra ciudad piden al Ayuntamiento de Barcelona la restitución en el lugar donde fueron erigidas originalmente, es decir, en la parte frontal.