30 de gen. 2009

Un estudi proposa que els conductors ens examinem de teòrica cada deu anys


Un estudi proposa que els conductors ens examinem de teòrica cada deu anys
Un estudi realitzat l'any 2004 ha conclòs que el 96,5% dels conductors no aprovaria avui dia l'examen teòric. Estic d'acord. Jo mateix he fet la prova fent un test com els que es feien quan jo em vaig treure el carnet - farà 21 anys - i vaig fallar la majoria de les preguntes. L'estudi diu que aquesta situació suposa un perill i recomana que cada cop que toqui renovar el carnet es faci la prova teòrica novament. Això implicaria que cada deu anys els conductors ens hauriem de posar a estudiar novament tot aquest temari, apuntar-nos a l'autoescola i pagar les tasses per anar a examinar-nos. Ës a dir, hauriem de gratar-nos la butxaca i incloure unes hores del nostre temps a estudiar per saber quina és l'amplada d'eixos d'un remolc i veure fotos de cotxes que avui dia són relíquies. Algú em pot dir perquè els cotxes que surten a les fotos de les proves tipus test de trànsit són de cotxes que ja eren vells quan jo em vaig treure el carnet?.

-----
Un estudio propone que los conductores nos examinemos de teórica cada diez años
Un estudio realizado el año 2004 ha concluido que el 96,5% de los conductores no aprobaría hoy día el examen teórico. Estoy de acuerdo. Yo mismo he hecho la prueba haciendo un test como los que se hacían cuando yo me saqué el carné - hará 21 años - y fallé la mayoría de las preguntas. El estudio dice que esta situación supone un peligro y recomienda que cada vez que toqué renovar el carné se haga la prueba teórica nuevamente. Eso implicaría que cada diez años los conductores nos deberíamos poner a estudiar nuevamente todo este temario, apuntarnos a la autoescuela y pagar las tasas para ir a examinarnos. Es decir, deberíamos rascarnos el bolsillo e incluir unas horas de nuestro tiempo a estudiar para saber cuál es la anchura de ejes de un remolque y ver fotos de coches que hoy día son reliquias. ¿Alguien me puede decir porque los coches que salen a las fotos de las pruebas tipo test de tránsito son de coches que ya eran viejos cuando yo me saqué el carné?.