12 de gen. 2009

Windows 7 beta / Salvant el romànic // Windows 7 beta / Salvando el romànico

Windows 7 beta
Des del dia 9 aquells que vulguin podran descarregar-se el Windows 7 beta des de la pàgina de Microsoft. Es tracta d'una versió de prova que els usuaris podran descarregar-se i que servirà per provar els possibles errors d'aquesta nova versió del Windows que l'any 2010 haurà de substituir el Vista, nascut fa dos anys per substituir l'XP aconseguint que els usuaris acabessin estimant l'XP ja que el Vista fallava més que una escopeta de fira.
Windows 7 beta
Desde el día 9 aquellos que deseen podrán descargarse el Windows 7 beta desde la página de Microsoft. Se trata de una versión de prueba que los usuarios podrán descargarse y que servirá para probar los posibles errores de esta nueva versión de Windows que en el año 2010 deberá sustituir el Vista, nacido hace dos años para sustituir el XP consiguiendo que los usuarios acabaran estimando el XP ya que el Vista fallaba más que una escopeta de feria.

Salvant el romànic
La Caixa ha firmat un acord amb la Generalitat de Catalunya per restaurar el romànic català. 18 milions d'euros de l'Obra Social de La Caixa permetran la restauració de 74 edificis que són la joia del romànic català. En concret 15,1 milions seran per a la restautació i millora dels accessos i la resta per a la seva promoció.
Salvando el románico
La Caixa ha firmado un acuerdo con la Generalitat de Catalunya para restaurar el románico catalán. 18 millones de euros de la Obra Social de La Caixa permitirán la restauración de 74 edificios que son la joya del románico catalán. En concreto 15,1 millones serán para la restautació y mejora de los accesos y el resto para su promoción.