24 de gen. 2009

Abu Iahia al-Libi: "És un deure per als musulmans atacar occident".

Al-Qaida

Abu Iahia al-Libi, un dels líders d'AlQaida ha aparegut en un vídeo de 30 minuts amenaçant el Regne Unit amb nous atemptats acusant als britànics de tenir responsabilitat en la creació de l'Estat hebreu afirmant que "ha arribat el moment que aquest país pagui per aquest crim històric" i immediatament adverteix als britànics "que es preparin per a les represàlies per la campanya d'aniquilació a Gaza". Aquest any que estem començant es compliran 61 anys de la creació de l'Estat d'Israel. Aquest fet no va ser cap crim, l'atac dels Estats àrabs de la zona que va produir-se a continuació si que va ser un acte criminal. A més no crec que els dirigents àrabs, especialment els islamistes, puguin anar parlant de crims contra la Humanitat quan ells n'han comés tots els imaginables, especialment sobre la seva pròpia gent. AlQaida no és només una organització criminal i terrorista islamista, van implantar un règim de terror a l'Afganistan que van aplicar als musulmans. Per tant no vinguin ara presentant-se com a defensors dels drets humans. No ho són. Una frase d'aquest personatge ens en pot aclarir molt. "És un deure per als musulmans atacar occident". Segons aquest individu assassinar gent al metro de Londres o als trens de Madrid - entre aquestes persones també hi havia musulmans a més de cristians i d'altres creences, persones treballadores i honrades, això no es pot dir de l'Abu Iahia al-Libi - que van ser assassinades per aquesta gentussa islamista. Un musulmà tindrà les seves obligacions religioses, aquells que les segueixin, però dubto que l'Islam obligui a assassinar gent i en canvi els islamistes si que en fan bandera de l'assassinat de tot aquell que no és com ells.

Al-Qaeda
Abú Iahia al-Libi, uno de los líderes de AlQaida ha aparecido en un vídeo de 30 minutos amenazando el Reino Unido con nuevos atentados acusando a los británicos de tener responsabilidad en la creación del Estado hebreo afirmando que "ha llegado el momento que este país pague por este crimen histórico" e inmediatamente advierte a los británicos "que se preparen para las represalias por la campaña de aniquilación a Gaza". Este año que estamos empezando se cumplirán 61 años de la creación del Estado de Israel. Este hecho no fue ningún crimen, el ataque de los Estados árabes de la zona que se produjo a continuación si que fue un acto criminal. Además no creo que los dirigentes árabes, especialmente los islamistas, puedan ir hablando de crímenes contra la Humanidad cuando ellos han cometido todos los imaginables, especialmente sobre su propia gente. AlQaida no es solo una organización criminal y terrorista islamista, implantaron un régimen de terror al Afganistán que aplicaron a los musulmanes. Por lo tanto no vengan ahora presenten como defensores de los derechos humanos. No lo son. Una frase de este personaje nos
puede aclarar mucho. "Es un deber para los musulmanes atacar occidente". Según este individuo asesinar gente en el metro de Londres o en los trenes de Madrid - entre estas personas también había musulmanes además de cristianos y otros creencias, personas trabajadoras y honradas, eso no se puede decir del Abú Iahia al-Libi - que fueron asesinadas por esta gentuza islamista. Un musulmán tendrá sus obligaciones religiosas, aquellos que las sigan, pero dudo que el Islam obligue a asesinar gente y en cambio los islamistas si que hacen bandera del asesinato de todo aquel que no es como ellos.