3 de gen. 2009

El Vaticà i les lleis italianes

El Vaticà i les lleis italianes
L'any 1929 l'Estat del Vaticà firmà el Tractat de Letran amb la Itàlia feixista de Mussolini. Des d'aquell moment el Vaticà adoptava les lleis italianes com a pròpies. Us ho traduiré, el Vaticà va firmar un tractat amb la Itàlia feixista pel que les lleis d'Itàlia es convertien també en lleis vaticanes. Ara, el Vaticà trenca amb aquest tractat perquè les lleis italianes actuals xoquen amb els principis pels quals es regeix l'Església Catòlica. M'estan dient que les lleis feixistes coincideixen amb els principis de l'Església Catòlica?. El motiu ha estat la sentència judicial que va autoritzar l'eutanàsia en el cas d'Eluana, una dona italiana que fa uns 17 anys que està en coma irreversible. No es preocupaven de queixar-se de la sobredosi de plom que els feixistes de Mussolini subministraven a aquells que no creien gaire en el Duce..
El Vaticano y las leyes italianas
En el año 1929 el Estado del Vaticano firmó el Tratado de Letran con la Italia fascista de Mussolini. Desde aquel momento el Vaticano adoptaba las leyes italianas como propias. Os lo traduciré, el Vaticano firmó un tratado con la Italia fascista por la que las leyes de Italia se convertían también en leyes vaticanas. Ahora, el Vaticano rompe con este tratado porque las leyes italianas actuales chocan con los principios por los cuales se rige la Iglesia Católica. ¿Me están diciendo que las leyes fascistas coinciden con los principios de la Iglesia Católica?. El motivo ha sido la sentencia judicial que autorizó la eutanasia en el caso de Eluana, una mujer italiana que hace unos 17 años que está en coma irreversible. No se preocupaban de quejarse de la sobredosis de plomo que los fascistas de Mussolini suministraban a aquellos que no creían mucho en el Duce.