14 de febr. 2009

El PP intenta aturar la causa contra la corrupció

El PP intenta aturar la causa contra la corrupció
Rajoy ha anunciat que demanarà la dimissió o el cessament del ministre Bermejo i també demana que Garzón sigui apartat o saparti de la instrucció de la causa que se segueix per assumptes de corrupció del Partit Popular. I perquè no dimiteix ell i de pas tot els actuals dirigents del PP?.I Esperanza Aguirre vol que el PP es presenti en el cas com afetat. Més que un vodevil aquest assumpte comença a semblar-se a una ccomèdia del teatre de l'absurd. És estrany que la senyora Aguirre no demani ser ella qui instrueixi la causa, fins i tot podria ser ella qui faci de jutge. El Partit Popular està sent investigat, fins que no se sàpiga qui està net i qui no tot el Partit Popular està sota sospita per tant és absurd que ells siguin acusació particular en una causa contra ells mateixos.Aquest assumpte deu estar fent mal al PP però és únicament culpa del PP el que ha succeït. El més normal seria que ells mateixos intentessin netejar de corruptes el seu partit i col·laboressin amb la Justícia però el fet que estiguin actuant
com ho estan fent fa pensar que la corrupció és tant profunda en el PP que probablement ho infecta tot. Deuen pensar que si no aconsegueixen acabar amb la investigació pot implicar la caiguda de molta gent important del partit, fet que podria implicar potser no la fi del partit però si una llarga travessa del desert.
El PP intenta parar la causa contra la corrupción
Rajoy ha anunciado que pedirá la dimisión o el cese del ministro Bermejo y también pide que Garzón sea apartado o se aparte de la instrucción de la causa que se sigue por los asuntos de corrupción del Partido Popular. ¿Y porque no dimite él y de paso todo los actuales dirigentes del PP?.Y Esperanza Aguirre quiere que el PP se present en el caso como afectado. Más que un vodevil este asunto comienza a parecerse a una comedia del teatro del absurdo. Es extraño que la señora Aguirre no pida ser ella quien instruya la causa, incluso podría ser ella quien haga de juez. El Partido Popular está siendo investigado, hasta que no se sepa quien está limpio y quien no todo el Partido Popular está bajo sospecha por lo tanto es absurdo que ellos sean acusación particular en una causa contra ellos mismos.Este asunto debe estar haciendo daño al PP pero es únicamente culpa del PP lo que ha sucedido. Lo más normal sería que ellos mismos intentasen limpiar de corruptos su partido y colaborasen con la Justicia pero el hecho de que estén actuando como lo están haciendo hace pensar que la corrupción es tan profunda en el PP que probablemente lo infecta todo. Deben pensar que si no logran acabar con la investigación puede implicar la caída de mucha gente importante del partido, hecho que podría implicar quizá no el fin del partido pero si una larga travesía del desierto.

1 comentari:

Patric ha dit...

Lo que yo creo es que la dirección del PP no se considera culpable de nada, aunque lamentablemente las personas involucradas en los casos de corrupción pertenecen a su partido, por lo que es difícil liberarlos del problema, y su imagen si se verá afectada aunque digan que ellos no tenían idea.