28 de nov. 2008

Símbol de pau un instrument d'execució?

Símbol de pau un instrument d'execució?

"Ningú ha de témer la presència de símbols religiosos perquè són símbols de pau". Per a començar la creu no és exactament un símbol de pau, és un instrument d'execució pública com la forca, la cadira elèctrica o la guillotina, entre altres. Si a Jesús l'haguessin executat a la cambra de gas, usaria l'Església Catòlica com a símbol una bombona de gas?. Diria que no. Els primers cristians van emprar com a símbol un peix. L'elecció de la creu va ser desafortunada. I no es pot dir símbol de pau a un símbol que va servir per a organitzar almenys 8 croades o les actuacions del Sant Ofici.

¿Símbolo de paz un instrumento de ejecución?

"Nadie debe temer la presencia de símbolos religiosos porque son símbolos de paz". Para empezar la cruz no es exactamente un símbolo de paz, es un instrumento de ejecución pública como la horca, la silla eléctrica o la guillotina, entre otros. Si a Jesús le hubieran ejecutado en la cámara de gas ¿usaría la Iglesia Católica como símbolo una bombona de gas?. Diría que no. Los primeros cristianos emplearon como símbolo un pez. La elección de la cruz fue desafortunada. Y no se puede llamar símbolo de paz a un símbolo que sirvió para organizar no menos de 8 cruzadas o las actuaciones del Santo Oficio.