18 de nov. 2008

La guia del Carlos III

L'hospital Carlos III de Madrid ha editat una guia per adolescents on recomana l'abstinència per evitar la SIDA. La guia és obra de la "Fundación Investigación y Educación en Sida" que depen del servei de malalties infeccioses del Carlos III. Si a la notícia no s'arriba a dir que la guia és obra de metges hauria dit que és obra de la Conferència Episcopal Espanyola o dels Legionarios de Cristo. D'uns metges s'espera més que dir a la gent que no folli per a evitar agafar la SIDA o d'altres malalties de transmissió sexual. Els condons ja fa molts anys que existeixen, deixem-nos de morals hipòcrites.
El hospital Carlos III de Madrid ha editado una guía para adolescentes donde recomienda la abstinencia para evitar el SIDA. La guía es obra de la "Fundación Investigación y Educación en SIDA" que depende del servicio de enfermedades infecciosas del Carlos III. Si en la noticia no se llega a decir que la guía es obra de médicos habría dicho que es obra de la Conferencia Episcopal Española o de los Legionarios de Cristo. De unos médicos se espera más que decir a la gente que no folle para evitar coger el SIDA o u otras enfermedades de transmisión sexual. Los condones ya hace muchos años que existen, dejémonos de morales hipócritas.