16 de nov. 2008

El PP fica a Santa Maravillas en el Congrés

El PP fica a Santa Maravillas en el Congrés
Han penjat un placa commemorativa en honor de Santa Maravillas en el Congrés dels Diputats de les Espanyes. La iniciativa ha partit del vicepresident tercer de la Mesa del Congrés, el peper Jorge Fernández Díaz que el 4 de novembre va fer la proposta i li va ser acceptada. Les raons al·legades han estat que Santa Meravelles va néixer on ara està el Congrés dels Diputats i que va ser perseguida política durant la guerra. El Congrés dels Diputats no es pot treure el tuf franquista que encara es respira en mantenir els retrats dels presidents de la Cambra de l'època franquista i en canvi no haver-hi cap retrat d'Azaña o impedir-se la presència de la bandera republicana. Joan Herrera, diputat d'ICV, critica que falten referències i reconeixements a demòcrates i sobren els que fan referència als franquistes. També denuncia que la placa dedicada a Santa Maravillas vulnera l'aconfessionalitat de l'Estat. Herrera critica que a'aprovin aquestes iniciatives del PP sense que hagin "fet els seus deures" amb la memòria històrica. A cada obertura d'una fossa la ultradreta espanyola religiosa respon amb peticions de beatificacions a tort i a dret. Proposo que el Congrés dels Diputats penji una placa amb el nom de cadascuna de les víctimes del franquisme des de l'any 1936 a 1975.
El PP mete a Santa Maravillas en el Congreso
Han colgado un placa conmemorativa en honor de Santa Maravillas en el Congreso de los Diputados de las Españas. La iniciativa ha partido del vicepresidente tercero de la Mesa del Congreso, el pepero Jorge Fernández Díaz que el 4 de noviembre hizo la propuesta y le fue aceptada. Las razones alegadas han estado que Santa Maravillas nació donde ahora está el Congreso de los Diputados y que fue perseguida política durante la guerra. El Congreso de los Diputados no se puede sacar el tufo franquista que aún se respira al mantener los retratos de los presidentes de la Cámara de la época franquista y en cambio no haber ningún retrato de Azaña o impedirse la presencia de la bandera republicana. Joan Herrera, diputado de ICV, critica que falten referencias y reconocimientos a demócratas y sobren los que hacen referencia a los franquistas. También denuncia que la placa dedicada a Santa Maravillas vulnera
la aconfesionalidad del Estado.Herrera critica que a aprueben estas iniciativas del PP sin que hayan "hecho sus deberes" con la memoria histórica. A cada apertura de una fosa la ultraderecha española religiosa responde con peticiones de beatificaciones a diestro y siniestro. Propongo que el Congreso de los Diputados cuelgue una placa con el nombre de cada una de las víctimas del franquismo desde el año 1936 a 1975.