29 de nov. 2008

Repetidors (part II)

Dues Comunitats Autònomes arriben a un acord pel qual TV3, la televisió de Catalunya podrà veure's al País Valencià i Canal 9, la televisió valenciana podrà veure's a Catalunya. Canal 9 es pot veure a Catalunya per TV3 cada cop menys al País Valencià perquè el govern valencià està tancant els repetidors propietat d'ACPV, a través dels quals s'emt la senyal de TV3 al País Valencià. El govern valencià al·lega que ho fan complint amb la legislació vigent de 'Estat espanyol. I ens ho hem de creure?. Els dos repetidors tancats ara no han estat els primers, i no els ha tancat el govern espanyol, els van tancar funcionaris del govern valencià. Com dic no han estat els primers, es clar que encara hem d'agrair que no els fessin volar com van fer el grup feixista blaver GAV, juntament amb altres atacs amb bomba perpetrats per aquesta banda feixista espanyola que han quedat impunes. En justa correspondència amb l'actuació del govern valencià la Generalitat de Catalunya hauria d'aturar l'emissió dins del Principat d'aquest canal ja que trobo una mica absurd que mentre Catalunya compleix els acords d'altres comunitats autònomes no només no els compleixin sinó que tanquin els repetidors. El govern valencià diu que ho fa en compliment de la llei i de l'autoritzacio del govern central però si la Generalitat impedís, en aplicació d'aquesta llei en què s'empara el govern valencià, les emissions de Canal 9 a Catalunya el mateix govern valencià acusaria al català d'incompliment dels pactes.
------
Dos Comunidades Autónomas llegan a un acuerdo por el que TV3, la televisión de Catalunya podrá verse en el País Valenciano y Canal 9, la televisión valenciana podrá verse en Catalunya. Canal 9 se puede ver en Catalunya por TV3 cada vez menos al País Valenciano porque el gobierno valenciano está cerrando los repetidores propiedad de ACPV, a través de los cuales se emt la señal de TV3 al País Valenciano. El gobierno valenciano alega que lo hacen cumpliendo con la legislación vigente de 'Estado español. ¿Y nos lo tenemos que creer?. Los dos repetidores cerrados ahora no han sido los primeros, y no les ha cerrado el gobierno español, les cerraron funcionarios del gobierno valenciano. Como digo no han sido los primeros, está claro que aún debemos agradecer que no los hiciesen volar como hicieron el grupo fascista blavero GAV, junto a otros ataques con bomba perpetrados por esta banda fascista española que han quedado impunes. En justa correspondencia con la actuación del gobierno valenciano la Generalitat de Catalunya debería parar la emisión dentro del Principado de este canal ya que encuentro un poco absurdo que mientras Catalunya cumple los acuerdos con otras comunidades autónomas no solo no los cumplan sino que cierren los repetidores. El gobierno valenciano dice que lo hace en cumplimiento de la ley y de la autorización del gobierno central pero si la Generalitat impidiese, en aplicación de esta ley en que se amparo el gobierno valenciano, las emisiones de Canal 9 en Catalunya el mismo gobierno valenciano acusaría al catalán de incumplimiento de los pactos.