12 de nov. 2008

La guerra dels jutges / La guerra de los jueces

La guerra dels jutges (I)

Cinc magistrats han acusat l'Audiència d'extralimitar-se per aturar les exhumacions de les foses de la Guerra Civil. Al·leguen que primer cal dirimir si Garzón és o no competent en aquest assumpte. Altres deu magistrats consideren correcte suspendre les exhumacions fins que es determini si Garzón és competent en la matèria o no i afirmen que de prosseguir les exhumacions es causaria un perjudici a les víctimes i a la instrucció de la causa. Ai, ai, ai. Que monos són que diuen que es preocupen de les víctimes. Ai, ai, ai. Ara li diuen protegir a les víctimes impedir que s'investiguin els crims de lesa humanitat?. És cosa meva que tinc la sensació que a qui s'està donant protecció és al franquisme i als franquistes o és que jo sóc molt mal pensat?.

La guerra de los jueces (I)

Cinco magistrados han acusado la Audiencia de extralimitarse por parar las exhumaciones de los fosas de la Guerra Civil. Alegan que primero hay que dirimir si Garzón es o no competente en este asunto. Otros diez magistrados consideran correcto suspender las exhumaciones hasta que se determine si Garzón es competente en la materia o no y afirman que de proseguir las exhumaciones se causaría un perjuicio a las víctimas y a la instrucción de la causa. Ay, ay, ay. Que monos son que dicen que se preocupan de las víctimas. Ay, ay, ay. ¿Ahora le dicen proteger a las víctimas impedir que se investiguen los crímenes de lesa humanidad?. ¿Es cosa mía que tengo la sensación de que a quien se está dando protección es al franquismo y a los franquistas o es que yo soy muy mal pensado?.

La guerra dels jutges (II)

Primer haig de dir que personalment no tinc cap simpatia per Negrín. Per si algú no sap qui va ser li diré que va ser un dels presidents de la II República espanyola. Les meves raons es basen en fets històrics que he llegit a diverses fonts però ara no és el tema. Carmen Negrín, neta del president Negrín ha sol·licitat a l'Audiència els noms dels magistrats que van participar en el Ple extraordinari de la Sala Penal amb la intenció de presentar una querella contra ells per prevaricació. Ves per on, veig que no estic tant torrat com em pensava, algú pensa com jo que en aquest tema la justícia espanyola per a protegir el règim franquista podria estar cometen un delicte de prevaricació. La neta de Negrín demana també el nom del fiscal autor de l'escrit que demanava la paralització dels treballs a les foses..

La guerra de los jueces (II)
Primero debo decir que personalmente no tengo ninguna simpatía por Negrín. Por si alguien no sabe quien fue le diré que fue uno de los presidentes de la II República española. Mis razones se basan hechos históricos que he leído en diversas fuentes pero ahora no es el tema. Carmen Negrín, nieta del presidente Negrín ha solicitado a la Audiencia los nombres de los magistrados que participaron en el Pleno extraordinario de la Sala de lo Penal con la intención de presentar una querella contra ellos por prevaricación. Mira por donde, veo que no estoy tanto loco como me pensaba, ¿alguien piensa como y que en este tema la justicia española para proteger al régimen franquista podría estar cometiendo un delito de prevaricación?. La nieta de Negrín pide también el nombre del fiscal autor del escrito que pedía la paralización de los trabajos en los fosas..