8 de nov. 2008

Desvergonyits elèctrics / Desvergonzados eléctricos

Desvergonyits elèctrics

La comissió nacional de l'energia ha demanat pujar les tarifes un 30%. El govern espanyol s'ha negat a autoritzar aquesta pujada. Diuen les companyies elèctriques que demanen aquesta pujada perquè paguem el que costa produir l'electricitat. Les elèctriques tenen una cara molt dura, molt poca vergonya. No es pot dir que tenen dèficit en la producció d'electricitat quan cada any tenen uns beneficis acollonants. En lloc de demanar una pujada de tarifes que encara faria augmentar més els seus beneficis el que han de fer és invertir perquè no torni a passar com va passar l'estiu de 2007 a Barcelona.

Desvergonzados eléctricos


La comisión nacional de la energía ha pedido subir las tarifas un 30%. El gobierno español se ha negado a autorizar a esta subida. Dicen las compañías eléctricas que piden esta subida porque pagamos la que costa producir la electricidad. Las eléctricas tienen una cara muy dura, mucho poca vergüenza. No se puede decir que tienen déficit en la producción de electricidad cuando cada año tienen unos beneficios acojonantes. En lugar de pedir una subida de tarifas que aún haría aumentar más sus beneficios el que deben hacer es invertir porque no torni a pasar como pasó el verano de 2007 en Barcelona.