24 de nov. 2008

La platja prohibida / La playa prohibida

La platja prohibida

No és cap acudit, és real. A Benidorm qui decideixi banyar-se al mar o fer castells de sorra a partir de la mitjanit serà multat. Al·leguen raons de seguretat ja que a aquelles hores, diuen, es fan les tasques de neteja de les platges.


La playa prohibida

No es ningún chiste, es real. En Benidorm quien decida bañarse al mar o hacer castillos de arena a partir de la medianoche será multado. Alegan razones de seguridad ya que a aquellas horas, dicen, se hacen las tareas de limpieza de las playas.