22 de nov. 2008

Històries peperes

Rajoy
Rajoy va ser nomenat dit per Aznar com a successor seu al càrrec de líder suprem del PP però sembla que el seu lideratge és discutit per molts sectors del partit. Ha perdut dues eleccions generals, una de les quals ells consideraven guanyades de carrer (2004) i les recents de 2008. Les eleccions europees de 2009 podrien significar la mort política de Rajoy si els resultats són dolents per al PP. Amb certa insistència Esperanza Aguirre es postula com a successora de Rajoy i sembla que en els sectors més neocon del PP critiquen molt durament el tipus d'oposició de Rajoy al Govern socialista. És de suposar que li critiquen que hagi rebaixat el nivell de demagògia i també que s'hagi desfet dels Pujalte, Acebes i Zaplana.
Rajoy
Rajoy fue nombrado dedo por Aznar como sucesor suyo al cargo de líder supremo del PP pero parece que su liderazgo es discutido por muchos sectores del partido. Ha perdido dos elecciones generales, una de las que ellos consideraban ganadas de calle (2004) y las recientes de 2008. Las elecciones europeas de 2009 podrían significar la muerte política de Rajoy si los resultados son malos para el PP. Con cierta insistencia Esperanza Aguirre se postula como sucesora de Rajoy y parece que en los sectores más neocon del PP critican muy duramente el tipo de oposición de Rajoy al Gobierno socialista. Es de suponer que le critican que hagi rebajado el nivel de demagogia y también que se hagi deshecho de los Pujalte, Acebes y Zaplana.
El poc criteri del PP en economia
El possible canvi de mans de Repsol s'ha convertit en una nova raó per fer soroll per part del PP. Les declaracions fetes des del PSOE i des d'altres partits venen a dir que no els agrada que Repsol acabi en mans estrangeres i encara menys russes però que no es pot fer res en tractar-se d'una operació privada. Però ara ens surten els dirigents del PP criticant que aquesta operació es permeti. Si el govern posés entrebancs a l'operació dirien que el govern va contra l'economia lliure. Encara recordo el que va fer el PP en el tema Endesa. Mentre s'oposaven a l'OPA de Gas Natural el que llavors era president d'Endesa i després diputat del PP estava negociant la venda de la companyia a Alemanya amb l'argument tant patriòtic que no volien vendre Endesa a una empresa "estrangera" - Gas Natural - i que abans preferien vendre-la a la "molt espanyola" E.on - té la seu central a Düsseldorf -. Recomanaria als dirigents del PP que abans d'obrir la boca pensessin. Criticar per criticar, sense més argument que criticar qualsevol decisió i la contrària no és fer opossició, és fer soroll.
El poco criterio del PP en economía
El posible cambio de manos de Repsol se ha convertido en una nueva razón por hacer ruido por parte del PP. Las declaraciones hechas desde el PSOE y desde otros partidos venden a decir que no los gusta que Repsol acabe en manos extranjeras y menos aún rusas pero que no se puede hacer nada al tratarse de una operación privada. Pero ahora nos salen los dirigentes del PP criticando que esta operación se permití. Si el gobierno pusiese dificultades a la operación dirían que el gobierno va contra la economía libre. Aún recuerdo lo que hizo el PP en el tema Endesa. Mientras se oponían a la OPA de Gas Natural el que entonces era presidente de Endesa y después diputado del PP estaba negociando la venta de la compañía a Alemania con el argumento tan patriótico que no querían vender Endesa a una empresa "extranjera" - Gas Natural - y que antes preferían venderla a la "muy española" E.on - tiene la sede central a Düsseldorf -. Recomendaría a los dirigentes del PP que antes de abrir la boca pensasen. Criticar por criticar, sin más argumento que criticar cualquier decisión y la contraria no es hacer oposició, es hacer ruido.
Cascos intenta enfonsar Sacyr
L'exministre del govern d'Aznar, Francisco Álvarez Cascos ha hagut de comparéixer davant la Justícia per respondre per l'enviament d'SMSs on s'anunciava la suspensió de pagaments de l'empresa Sacyr Vallehermoso que va provocar una caiguda del valor de la companyia en la Borsa. El text de l'SMS deia:"Pròxima suspensió de pagaments de Sacyr Vallehermoso. El PSOE responsable de pactar immunitat i pagar als responsables de l'esmentada companyia a canvi d'aguantar fins després de les eleccions. Zapatero s'ha jugat el càrrec. Passa-ho". Sembla que va fer servir un mòbil que és propietat de la companyia de la que tant ell com la seva actual dona són socis. Al·lega Cascos que aquest mòbil el fa servir més gent. S'ha de tenir barra, encara li donarà les culpes a la senyora de la neteja. Aquest individu és el mateix que sent ministre de Foment durant la crisi del Prestige va abandonar el seu càrrec per anar a
recollir la xirimoia d'or i a caçar isards.
Cascos intenta hundir Sacyr
El exministro del gobierno de Aznar, Francisco Álvarez Cascos ha debido comparecer delante la Justicia por responder por el envío de SMSs donde se anunciaba la suspensión de pagos de la empresa Sacyr Vallehermoso que provocó una caída del valor de la compañía en la Bolsa. El texto del SMS decía:"Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso. El PSOE responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de la mencionada compañía a cambio de aguantar hasta tras las elecciones. Zapatero se ha jugado el cargo. Pásalo". Parece que hizo servir un móvil que es propiedad de la compañía de la que tanto él como su actual mujer son socios. Alega Cascos que este móvil lo utiliza más gente. Se debe tener barra, aún le dará las culpas a la señora de la limpieza. Este individuo es el mismo que siente ministro de Fomento durante la crisis del Prestige abandonó su cargo por ir a recoger la chirimoya de oro y a cazar gamuzas.