13 de nov. 2008

Endesa i els llamps

GESA, la filial mallorquina de Endesa ha deixat sense llum durant unes quantes hores fins a mig milió de clients mallorquins - que equival a 1 milió de persones - després que un llamp caigués al damunt de la central de Es Murterar, a Alcúdia. A hores d'ara encara hi havia uns 60.000 clients afectats per l'apagada. Un llamp els hauria de caure al damunt als directius d'Endesa, a veure si el raig diví de Zeus els il·lumina. I ara un dels meus dards - jo només puc llençar dards - a l'ABC: oi que vostés afirmaven que la culpa de les apagades de 2007 la teniem els barcelonins?. Espero llegir articles en la mateixa línia culpant als mallorquins. I que consti per escrit que no crec que la culpa de l'apagada sigui ni dels mallorquins ni del llamp, la culpa és d'Endesa.


GESA, la filial mallorquina de Endesa ha dejado sin luz durante unas cuantas horas hasta medio millón de clientes mallorquines - que equivale a 1 millón de personas - después de que un rayo cayese al encima de la central de Es Murterar en Alcúdia. En estos momentos aún había unos 60.000 clientes afectados por el apagón. Un rayo les debería caer al encima a los directivos de Endesa, a ver si el rayo divino de Zeus los ilumina. Y ahora uno de mis dardos - yo solo puedo lanzar dardos - al ABC: ¿verdad que ustedes afirmaban que la culpa de los apagones de 2007 la teníamos los barceloneses?. Espero leer artículos en la misma línea culpando a los mallorquines. Y que conste por escrito que no creo que la culpa del apagón sea ni de los mallorquines ni del rayo, la culpa es de Endesa.