26 de nov. 2008

Con la Iglesia hemos seguimos topando

L'Església espanyola rep suport del Vaticà
La sentència que ordenava la retirada de símbols religiosos d'una escola pública de Valladolid no ha agradat a la jerarquia de la CEE ni tampoc a d'altres sectors ultracatòlics. Un dels demandants de la retirada dels símbols és insultat pels partidaris de la presència dels símbols. A Rouco li sembla que això mereix un càstig diví. I ara L'Osservatore Romano, òrgan de premsa del Vaticà, qualifica la retirada de "símptoma alarmant d'amnèsia i necrosi cultural", segons paraules de l'articulista Juan Manuel de Prada que considera que Europa registra "un impuls autodestructiu que troba la seva expressió més trista i proterva en l'ànsia d'esborrar de la nostra memòria el llegat moral i cultural del cristianisme" i "a Espanya aquest impuls autodestructiu té expressions violentes. Afegeix "que es confon la sana laïcitat de l'Estat amb una bel·ligerància antireligiosa". Diria que aquest bon home és o de l'OPUS DEI o dels Legionarios de Cristo.
La Iglesia española recibe apoyo del Vaticano
La sentencia que ordenaba la retirada de símbolos religiosos de una escuela pública de Valladolid no ha gustado a la jerarquía de la CEE ni tampoco a otros sectores ultracatólicos. Uno de los demandantes de la retirada de los símbolos es insultado por los partidarios de la presencia de los símbolos. A Rouco le parece que eso merece un castigo divino. Y ahora EL Osservatore Romano, órgano de prensa del Vaticano, califica la retirada de "síntoma alarmante de amnesia y necrosis cultural", según palabras del articulista Juan Manuel de Pradera que considera que Europa registra "un impulso autodestructivo que encuentra su expresión más triste y proterva en la ansia de borrar de nuestra memoria el legado moral y cultural del cristianismo" y "a España este impulso autodestructivo tiene expresiones violentas. Añade "que se confunde la sala laicidad del Estado con una beligerancia antirreligiosa". Diría que este buen hombre es o del OPUS DEI o de los Legionarios de Cristo.