21 de nov. 2008

L'Ajuntament de Toledo retira la medalla al dictador

El Ple de l'Ajuntament de Toledo ha votat la retirada de la medalla d'honor a Franco amb el vot a favor de PSOE i IU i el vot en contra del PP. El portaveu del PP que ha votat en contra ha al·legat que aquests temes no interessen a ningú i que això trenca amb el consens de la transició i és perjudicial per a la convivència. Confon aquest senyor la convivència amb la por. I no sé de quin consens parla. Que t'atraquin i donis la cartera al lladre per evitar que et mati no és estar d'acord amb el lladre. És sotmetres a una coacció.

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha votado la retirada de la medalla de honor a Franco con el voto a favor de PSOE e IU y el voto en contra del PP. El portavoz del PP que ha votado en contra ha alegado que estos temas no interesan a nadie y que eso rompe con el consenso de la transición y es perjudicial para la convivencia. Confunde este señor la convivencia con el miedo. Y no sé de cuál consenso habla. Que te atraquen y des la cartera al ladrón por evitar que te mate no es estar de acuerdo con el ladrón. Es someterse a una coacción.