30 de nov. 2008

OPEP

OPEP
L'OPEP s'havia plantejat de reduir l'extracció de cru amb el propòsit de fer pujar els preus però de moment sembla que mantindran la producció. En temps de crisi és quasi criminal provocar l'escassetat d'un producte bàsic com és el petroli amb la intenció de provocar una pujada de preus. D'això se'n diu especulació i és també un fet molt habitual en temps de guerra, en que és redueix la quantitat de productes encarint el preu.
OPEP
La OPEP se había planteado de reducir la extracción de crudo con el propósito de hacer subir los precios pero de momento parece que mantendrán la producción. En tiempo de crisis es casi criminal provocar la escasez de un producto básico como es el petróleo con la intención de provocar una subida de precios. De eso se dice especulación y es también un hecho muy habitual en tiempo de guerra, en que es reduce la cantidad de productos encareciendo el precio.