26 de nov. 2008

COPE

Losantos menteix

Federico Jiménez Losantos l'AVUI d'ahir no va informar de la victòria de la selecció espanyola de tenis però aquesta imatge de l'AVUI li ha demostrat que menteix ja que no només va donar la notícia sinó que la va posar a primera plana. El ràdiobisbe continua mentint amb total impunitat i sense vergonya.

Però per si això no era prou llegiu aquest article. Ara fan servir criatures amb síndrome de down en la seva guerra particular contra Catalunya

La COPE i Catalunya: una guerra més enllà de les ones

L'emissora episcopal va intentar sense èxit per la via judicial emmudir les crítiques del CAC a Losantos.Catalunya, 23/11/2008 Públic • David Miró.— Dijous, 20 de novembre. Emissió del programa La vesprada amb Cristina de la Cadena COPE des de Lleida. La presentadora, Cristina López Schlichting, entrevista a unes xiquetes amb Síndrome de Down que participen en un espai de l'emissora dit "La nostra tarda": "Meritxell, si jo et dic que ja no podreu fer La nostra tarda perquè el CAC de Catalunya ha decidit que cal tancar el programa, tu què opines?" La xiqueta titubeja un instant i respon: "No ho sé, no tinc ni idea". No contenta amb la resposta, la presentadora insistix. "Et fa pena no poder fer el programa?". I la xiqueta concedix: "Sí, em fa un mica de pena". La COPE ha portat a la seva programació la seva particular batalla contra el Consell Audiovisual de Catalunya, que no li ha concedit dos freqüències, una a Lleida i una a Girona (esta última, de radiofórmula), en el concurs públic que es va resoldre el 7 de novembre. La cadena diu que se les han "retirat", ja que les explotava des de 2003 de manera provisional. Però el CAC recorda que les freqüències no estaven adjudicades legalment i que no eren propietat de ningú.Arguments dels uns i els altres al marge, la realitat és que este no és el primer xoc entre el CAC i la COPE. L'organisme català va emetre una nota al desembre de l'any 2005 (dos mesos i mig després de l'aprovació d'un ambiciós projecte d'Estatut en el Parlament) on assegurava que les emissores de la cadena "han incorregut en una vulneració dels límits constitucionals a l'exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i expressió". El CAC afegia que algunes expressions analitzades "s'orienten clarament a l'insult i a la vexació pública de determinades persones i a crear un estat d'opinió pública d'animadversió cap a representants democràtics".Cal assenyalar que en aquell moment Jiménez Losantos encara no havia sigut condemnat ni una sola vegada per un delicte d'injúries. Tres anys després ja acumula cinc condemnes.

Sentència judicial

Potser preveient la que se'ls venia damunt, la cadena va portar als tribunals el dictamen del CAC perquè fos declarat "contrari a dret" ja que considerava que li provocava "prejudicis".A l'abril passat, el jutjat contenciós administratiu nombre 13 de Barcelona, en la seva sentència número 94, va desestimar el recurs amb l'argument que el dictamen del CAC era "innocu" ja que no afectava per a res a l'activitat comercial que va continuar mantenint l'emissora.El jutge va afegir que "no és de rebut (ni és equitatiu) que aquells que, per la seva condició d'operadors en el sector audiovisual, gaudixen d'una posició privilegiada i, per eixa mateixa raó, poden exercir la seva funció crítica cap als altres esgotant els límits constitucionals, pretenguen per a si un tracte susceptible d'excloure d'arrel qualsevol gènere de reprotxe, per innocu que siga". En altres paraules, el jutge criticava que la COPE, que
s'ompli tant la boca de llibertat d'expressió, intentara per la via judicial emmudir la crítica abocada per algú que, com el CAC, està molt lluny de comptar amb la potència mediàtica de la cadena.La COPE ja ha anunciat que impugnarà el concurs de freqüències. Mentrestant ja ha posat tota el seu artilleria apuntant al CAC. I, per la qual cosa es veu, això inclou també xiquetes amb síndrome de Down.

Google Earth diferencia Catalunya d'Espanya

Que Google és l'empresa més activa i innovadora en internet està fora de tot dubte. Quasi tots els internautes accedixen a un programa o aplicació de l'empresa en qüestió diàriament. El renom de Google a arribat fins al punt que quan algú necessita trobar quelcom en la xarxa acudix majoritàriament al famós buscador.Tecnologia - 24-11-08 Google pareix voler dir que Catalunya no és EspanyaUna de les seues aplicacions més conegudes és el Google Earth, una manera de passejar pel globus terraqüi sense necessitat de moure's de la cadira. Però com tantes organitzacions Google també té les seues arestes de difícil explicació. Si ens centrem en la península ibèrica podrem comprovar que Google Earth diferencia amb un ombreig a Catalunya d'Espanya, sense més explicació. Per a mostra, què millor botó que una imatge treta de la pròpia aplicació. Fins a Google arriben els tentacles separatistes del tripartit català? Això sembla, en tot cas, pot comprovar-ho vosté mateix entrant en l'aplicació.
Ho he comprovat i el que diu aquest article de la COPE no és cert. Si teniu l'aplicació Google Earth - jo la tinc - podreu comprovar que el que diu aquest article és fals. És aquest l'exemple que ens dóna l'Església espanyola des dels seus mitjans de comunicació. És la mentida un valor cristià?. És l'odi un valor cristià?. Doncs, disculpeu-me però jo em faig ateu, si Déu vol.
Losantos miente

Federico Jiménez Losantos el AVUI de ayer no informó de la victoria de la selección española de tenis pero esta imagen del AVUI le ha demostrado que miente ya que no solo dio la noticia sino que la puso en primera llana. El radioobispo continúa mintiendo con total impunidad y sin vergüenza.
Pero por si eso no era bastante leéis este artículo. Ahora utilizan criaturas con síndrome de down en su guerra particular contra Catalunya.
La COPE y Cataluña: una guerra más allá de las ondas

La emisora episcopal intentó sin éxito por la vía judicial acallar las críticas del CAC a Losantos.
Cataluña, 23/11/2008 Público • David Miró.— Jueves, 20 de noviembre. Emisión del programa La tarde con Cristina de la Cadena Cope desde Lérida. La presentadora, Cristina López Schlichting, entrevista a unas niñas con Síndrome de Down que participan en un espacio de la emisora llamado "La nostra tarda": "Meritxell, si yo te digo que ya no vais a poder hacer La nostra tarda porque el CAC de Catalunya ha decidido que hay que cerrar el programa, ¿tú qué opinas?" La niña titubea un instante y responde: "No lo sé, no tengo ni idea". No contenta con la respuesta, la presentadora insiste. "¿Te da pena no poder hacer el programa?". Y la niña concede: "Sí, me da un poco de pena".
La COPE ha llevado a su programación su particular batalla contra el Consejo Audiovisual de Catalunya, que no le ha concedido dos frecuencias, una en Lérida y una en Gerona (esta última, de radiofórmula), en el concurso público que se resolvió el 7 de noviembre. La cadena aduce que se las han "retirado", ya que las explotaba desde 2003 de manera provisional. Pero el CAC recuerda que las frecuencias no estaban adjudicadas legalmente y que no eran propiedad de nadie.
Argumentos de unos y otros al margen, la realidad es que éste no es el primer choque entre el CAC y la Cope. El organismo catalán emitió una nota en diciembre del año 2005 (dos meses y medio después de la aprobación de un ambicioso proyecto de Estatut en el Parlament) donde aseguraba que las emisoras de la cadena "han incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión". El CAC añadía que algunas expresiones analizadas "se orientan claramente al insulto y a la vejación pública de determinadas personas y a crear un estado de opinión pública de animadversión hacia representantes democráticos".
Hay que señalar que por aquel entonces Jiménez Losantos todavía no había sido condenado ni una sola vez por un delito de injurias. Tres años después ya acumula cinco condenas.
Sentencia judicial
Quizá previendo la que se les venía encima, la cadena llevó a los tribunales el dictamen del CAC para que fuera declarado "contrario a derecho" ya que consideraba que le provocaba "prejuicios". En abril pasado, el juzgado contencioso-administrativo número 13 de Barcelona, en su sentencia número 94, desestimó el recurso con el argumento de que el dictamen del CAC era "inocuo" ya que no afectaba para nada a la actividad comercial que siguió manteniendo la emisora.
El juez añadió que "no es de recibo (ni es equitativo) que aquellos que, por su condición de operadores en el sector audiovisual, gozan de una posición privilegiada y, por esa misma razón, pueden desempeñar su función crítica hacia los demás apurando los límites constitucionales, pretendan para sí un trato susceptible de excluir de raíz cualquier género de reproche, por inocuo que sea". En otras palabras, el juez criticaba que la Cope, que se llena tanto la boca de libertad de expresión, intentase por la vía judicial acallar la crítica vertida por alguien que, como el CAC, está muy lejos de contar con la potencia mediática de la cadena.
La COPE ya ha anunciado que impugnará el concurso de frecuencias. Mientras tanto ya ha puesto toda su artillería apuntando al CAC. Y, por lo que se ve, eso incluye también a niñas con síndrome de Down.
Google Earth diferencia Cataluña de España


Que Google es la empresa más activa e innovadora en internet está fuera de toda duda. Casi todos los internautas acceden a un programa o aplicación de la empresa en cuestión a diario. El renombre de Google a llegado hasta el punto de que cuando alguien necesita encontrar algo en la red acude mayoritariamente al famoso buscador.
Tecnología - 24-11-08 Google parece querer decir que Cataluña no es España
Una de sus aplicaciones más conocidas es el Google Earth, una manera de pasear por el globo terráqueo sin necesidad de moverse de la silla. Pero como tantas organizaciones Google también tiene sus aristas de difícil explicación.
Si nos centramos en la península ibérica podremos comprobar que Google Earth diferencia con un sombreado a Cataluña de España, sin más explicación. Para muestra, qué mejor botón que una imagen sacada de la propia aplicación. ¿Hasta Google llegan los tentáculos separatistas del tripartito catalán? Eso parece, en cualquier caso, puede comprobarlo usted mismo entrando en la aplicación.
La he hecho y lo que dice este artículo de la COPE no es cierto. Si tenéis la aplicación Google Earth - yo la tengo - podréis comprobar que lo que dice este artículo es falso. ¿Es éste el ejemplo que nos da la Iglesia española desde sus medios de comunicación?. ¿Es la mentira un valor cristiano?. ¿Es el odio un valor cristiano?. Pues, discúlpadme pero yo me hago ateo, si Dios quiere.