12 de nov. 2008

Foro de la Familia

Foro de la Familia

Llegeixo en un exemplar del diari La (sin)Razón, clònic del diari monàrquicofranquista ABC, publica una notícia en la que el Foro de la Família davant el canvi de la llei de l'avortament en el Parlament espanyol fa una estranya relació entre aquest canvi legislatiu i els casos de maltractament. Anem a pams. El Foro de la Família és un grup de presió proper al PP en la línia del catolicisme més carca, ranci i dretà de les Espanyes. S'ha d'estar molt tocat del bolet o ser un absolut irresponsable per fer una afirmació així. Poden estar en contra de l'avortament, estan en el seu dret, només faltaria, però oposar-se amb arguments tant forassenyats i ridículs no ho haurien de fer. Tot i que amb aquestes declaracions queden retratats.

Foro de la Familia
Leo en un ejemplar del diario La (sin)Razón, clónico del diario monárquicofranquista ABC, publica una noticia en la que la Foro de la Familia ante el cambio de la ley del aborto en el Parlamento español hace una extraña relación entre este cambio legislativo y los casos de maltrato. Vamos a palmos. El Foro de la Familia es un grupo de presión próximo al PP en la línea del catolicismo más carca, rancio y derechista de las Españas. Se debe estar muy "tocado de la seta (tocat del bolet)" o ser un absoluto irresponsable para hacer una afirmación así. Pueden estar en contra del aborto, están en su derecho, nada más faltaría, pero oponerse con argumentos tan alocados y ridículos no deberían hacerlo. Aunque con estas declaraciones quedan retratados.
Estudi de la UUU
El laboratori d'estudis esbojarrats de la facultat de psiquiatria política de la Universitat Universal d'Ullguerxo - coneguda com UUU - del professor Sardònic ha fet un estudi sobre la relació entre les idees i la intel·ligència. Examinant diversos exemplars d'idees dretanes, el professor Sardònic ha conclòs que el quocient intel·lectual és inversament proporcional a la dretanor de l'individu analitzat. És a dir, Sarah Palin, una tal Margarita que és oient de la COPE - i experta en caca - i els que han fet les declaracions citades en l'article anterior tenen un quocient intel·lectual inferior al d'un cargol passat de rosca i rovellat.
Estudio de la UUU
El laboratorio de estudios alocados de la facultad de psiquiatría política de la Universidad Universal de Ullguerxo - conocida como UUU - del profesor Sardònic ha hecho un estudio sobre la relación entre las ideas y la inteligencia. Examinando diversos ejemplares de ideas derechistas, el profesor Sardònic ha concluido que el cociente intelectual es inversamente proporcional a la derechez del individuo analizado. Es decir, Sarah Palin, una tal Margarita que es oyente de la COPE - y experta en caca - y los que han hecho las declaraciones citadas en el artículo anterior tienen un cociente intelectual inferior al de un tornillo pasado de rosca y oxidadado.