24 de nov. 2008

UPyD es queixa que SWISS AIR parli català / UPyD se queja que SWISS AIR hable catalán

UPyD es queixa que SWISS AIR parli català

Un amic m'ha fet arribar un fet que per absurd i sorprenent no puc deixar de comentar. Un individu que afirma ser basc, enginyer, militant de la UPyD i resident a Suïssa. Aquest "bon jan" envia una carta a la companyia aèria suïssa SWISS AIR una carta per protestar que en la seva línia entre Zuric i Barcelona facin servir el català i l'alemany com a idiomes de comunicació amb el passatge. Anem a pams. El personatge diu que és basc. Suposo que deu ser d'aquests bascos que es neguen a conèixer l'euskera per considerar-lo de poble. Ell creu que és massa cosmopolita per parlar una llengua minoritària que només és oficial a Euskadi però com els passa a tots aquests espanyolets que se les donen de cosmopolites quan els rasques el vernís de cosmopolitisme fals els surt el pobletà de l'altiplà ignorant que realment són.Diu que és resident a Suïssa. Suïssa és un Estat on hi ha quatre idiomes oficials i on es respecta aquesta qualitat. Aquest personatge deu viure en una cova a prop de la Heidi i no s'ha enterat de res.Es queixa que en una línia de SWISS AIR es comuniquin amb el passatge en alemnany i en català. Vull posar en el seu coneixement que Zuric és la capital d'un cantó de llengua alemanya i Barcelona, capital de Catalunya té com a llengua oficial i pròpia el català. És militant de la UPyD, un partit que a Catalunya no pinta res ja que el seu espai l'ocupen els badocs de C's.

UPyD se queja que SWISS AIR hable catalán

Un amigo me ha hecho llegar un hecho que por absurdo y sorprendente no puedo dejar de comentar. Un individuo que afirma ser vasco, ingeniero, militante de la UPyD y residente en Suiza. Este "bon jan" envía una carta a la compañía aérea suiza SWISS AIR una carta por protestar que en su línea entre Zurich y Barcelona facin servir el catalán y el alemán como idiomas de comunicación con el pasaje. Vamos paso a paso..El personaje dice que es vasco. Supongo que debe ser de estos vascos que se niegan a conocer el euskera por considerarlo de pueblo. Él cree que es demasiado cosmopolita para hablar una lengua minoritaria que solo es oficial en Euskadi pero como les pasa a todos estos españolitos que se las dan de cosmopolitas cuando les rascas el barniz de cosmopolitismo falso les sale el pueblerino de la meseta ignorante que realmente son. Dice que es residente en Suiza. Suiza es un Estado donde hay cuatro idiomas oficiales y donde se respeta esta situación. Este personaje debe vivir en una cueva cerca de Heidi y no se ha enterado de nada.Se queja que en una línea de
SWISS AIR se comuniquen con el pasaje en alemán y en catalán. Quiero poner en su conocimiento que Zurich es la capital de un cantón de lengua alemana y Barcelona, capital de Catalunya tiene como lengua oficial y propia: el catalán. Es militante de la UPyD, un partido que en Catalunya no pinta nada ya que su espacio lo ocupan los bobos de C's.