26 de nov. 2008

Fernández Díaz versus Tardà

Fernández Díaz versus Tardà
PSOE, PP i CIU van rebutjar una proposició de llei presentada per ERC per modificar la llei de 2007. Joan Tardà diu que Espanya encara no ha acabat el seu procés de reconciliació. Segons Tardà a Alemanya seria impensable que hi hagués una sala del Bundestag dedicada a un jerarca nazi però a Espanya una de les sales del Congrés dels Diputats està dedicada a que va ser ministre de l'Interior - entre d'altres càrrecs - dels governs del règim dictatorial del general Franco. Tardà demana la derogació de la Llei d'Amnistia de 1977 i el reconeixement que la Constitució de 1978 és hereva de la República. El diputat del PP Jorge Fernández Díaz - el mateix que va proposar col·locar la placa de Santa Maravillas - va atacar al republicà Tardà acusant-lo de fer propostes absurdes. I això ho diu el que va intentar ficar en el Congrés del Diputats una placa dedicada a Santa Maravillas d'amagat. Però no veig que sigui capaç de desmentir cap dels fets exposats per Tardà. Tardà parlar clar, molt clar, i en el tema del que parlem tot i que dissenteixo en un punt hi estic d'acord amb tot el que diu. Cert que seria impensable que una sala del Bundestag portés el nom d'un jerarca nazi, el partit nazi és il·legal i l'apologia del nazisme és delicte. A Espanya el partit que va donar la base ideològica al franquisme és legal i es presenta a les eleccions. Cap franquista va ser condemnat mai i alguns antics ministres franquistes - - continuen en política i tenen una sala en el Congrés dels Diputats. Mentre a Alemanya els jerarques nazis van ser jutjats juntament amb altres nazis rellevants, a Espanya els franquistes van imposar la llei d'amnistia de 1977 que fins i tot l'ONU recomana derogar. Jorge Fernández Díaz acusa a Tardà de fer propostes absurdes. Haurà d'explicar on veu ell que les propostes de Tardà són absurdes.
Fernández Díaz versus Tardà

PSOE, PP y CIU rechazaron una proposición de ley presentada por ERC por modificar la ley de 2007. Joan Tardà dice que España aún no ha acabado su proceso de reconciliación. Según Tardà en Alemania sería impensable que hubiese una sala del Bundestag dedicada a un jerarca nazi pero en España una de las salas del Congreso de los Diputados está dedicada a Manuel Fraga que fue ministro del Interior - entre otros cargos - de los gobiernos del régimen dictatorial del general Franco. Tardà pide la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y el reconocimiento que la Constitución de 1978 es heredera de la República. El diputado del PP Jorge Fernández Díaz - el mismo que propuso colocar la placa de Santa Maravillas - atacó al republicano Tardà acusándole de hacer propuestas absurdas. Y eso lo dice el que intentó meter en el Congreso del Diputados una placa dedicada a Santa Maravillas a escondidas. Pero no veo que sea capaz de desmentir ninguno de los hechos expuestos por Tardà. Tardà habla claro, muy claro, y en el tema del que hablamos aunque disiento en un punto estoy de acuerdo con todo lo que dice. Cierto que sería impensable que una sala del Bundestag llevase el nombre de un jerarca nazi, el partido nazi es ilegal y la apología del nazismo es delito. En España el partido que dio la base ideológica al franquismo es legal y se presenta en las elecciones. Ningún franquista fue condenado nunca y algunos antiguos ministros franquistas - Manuel Fraga - continúan en política y tienen una sala en el Congreso de los Diputados. Mientras en Alemania los jerarcas nazis fueron juzgados junto a otros nazis relevantes, en España los franquistas impusieron la ley de amnistía de 1977 que incluso la ONU recomienda derogar. Jorge Fernández Díaz acusa a Tardà de hacer propuestas absurdas. Deberá explicar donde ve él que las propuestas de Tardà son absurdas.