18 de nov. 2008

Garzón s'inhibeix de la causa de la Memòria Històrica

La causa de la Memòria Històrica acaba de rebre un cop molt dur amb la decisió de Garzón d'inhibir-se en la instrucció del cas en favor del tribunals territorials. Els sectors més carques de l'Audiència s'han sortit amb la seva. Tot i que de moment el cas seguirà instruint-se des dels jutjats territorials això pot implicar que en un cas que afecta tot l'Estat es tramiti de formes molt diferents.
També s'ha declarat extingida la causa penal contra Franco i altres 44 alts càrrecs del règim degut a la defunció d'aquests. Vull recordar que encara queden alguns alts càrrecs del règim vius que si que podrien ser jutjats per delictes contra la Humanitat.
Els jutjats que ara instruiran aquesta causa son Barcelona, Burgos, València, Biscaia, Màlaga, A Corunya, Astúries, Badajoz, Burgos, Castelló, Còrdova, Granada, Huelva, Osca, Lleó, Lugo, Madrid, Navarra, Palència, Pontevedra, Salamanca, Sòria, Toledo,
Zamora i Saragossa.
Amb aquesta decisió es debilita la causa contra el franquisme que en traspassar la causa a tribunals territorials oblida que els crims són d'àmbit universal i per tant haurien d'estar instruïts com una única causa.
La causa de la Memoria Histórica acaba de recibir un golpe mucho llevar con la decisión de Garzón de inhibirse en la instrucción del caso en favor del tribunales territoriales. Los sectores más carcas de la Audiencia se han salido con la suya. Aunque de momento el caso seguirá instruyéndose desde los juzgados territoriales eso puede implicar que en un caso de que afecta todo el Estado se tramité de formas mucho diferentes. También se ha declarado extinguida la causa penal contra Franco y otros 44 altos cargos del régimen debido a la defunción de estos. Quiero recordar que aún quedan algunos altos cargos del régimen vivos que si que podrían ser juzgados por delitos contra la Humanidad. Los juzgados que ahora instruirán esta causa son Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga, En Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castelló, Córdoba, Granada, Huelva, Muesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza.
Con esta decisión se debilita la causa contra el franquismo que al traspasar la causa a
tribunales territoriales olvida que los crímenes son de ámbito universal y por lo tanto deberían estar instruidos como una única causa.