15 de nov. 2008

Amb quina cara ens exigeix la señora Sánchez Camacho que acatem la decisió del TC?

En el PP tenen cada dia la cara més dura. Primer us posaré en antecedents ja que no tots els que llegiu les begenades amb que us bombardejo té perquè saber que parle o tenir problemes de memòria. El 30 de setembre de 2005 el Parlament de Catalunya va concloure la redacció de l'Estatut de Catalunya. El 88% dels diputats de la cambra catalana van aprovar el text, només el PP va votar en contra. Estan en el seu dret però també tenen l'obligació d'acatar el resultat majoritari d'una votació. El següent pas va ser "negociar" el text en el Congrés del Diputats i en el Senat. Després d'una forta retallada el text va ser aprovat per la majoria del diputats. El PP no va acatar el resultat de la votació. Pel mig queden les recollides de firmes del PP contra l'Estatut, el general Mena - aplaudit per Rajoy - advertint del que hauria de fer l'exèrcit si s'aprovava l'Estatut, manifestacions de tota la ultradreta espanyola i un llarg etcètera
d'accions encapçalades pel PP que no va acatar la decisió majoritària. El 18 de juny de 2006 els catalans vam anar a votar en un referèndum com marca la llei i vam votar majoritàriament - 74,9% - de forma afirmativa. I el PP va continuar sense acatar la decisió democràtica dels catalans presentant un recurs en el Tribunal Constitucional espanyol. Ara ens surt la senyora Alicia Sánchez Camacho advertint que em d'acatar la decisió del Tribunal Constitucional. I jo li pregunto:: amb quina cara pot exigir que acatem la decisió d'un Tribunal Constitucional sense cap legitimitat ni prestigi que s'ha convertit en un camp de batalla política més gràcies al PP - amb la col·laboració d'un PSOE incapaç - quan el PP no ha acatat la decisió de tres cambres legislatives i un referèndum ciutadà?. Ni Sánchez Camacho ni el seu partit tenen credibilitat ni vergonya. Com a català no tinc perquè acatar una decisió impulsada per un partit que no va acatar la meva decisió i la de tots aquells altres ciutadans catalans que varem aprovar un Estatut de forma majoritària.
Notícia Europa Press
En el PP tienen cada día la cara más dura. Primero os pondré en antecedentes ya que no todos los que leéis las tonterías con que os bombardeo tenéis porqué saber de que hablo o tener problemas de memoria. El 30 de septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya concluyó la redacción del Estatut de Catalunya. El 88% de los diputados de la cámara catalana aprobaron el texto, solo el PP votó en contra. Están en su derecho pero también tienen la obligación de acatar el resultado mayoritario de una votación. El siguiente paso fue "negociar" el texto en el Congreso del Diputados y en el Senado. Tras una fuerte recortada el texto fue aprobado por la mayoría del diputados. El PP no acató el resultado de la votación. por el medio quedan las recogidas de firmas del PP contra el Estatut, el general Mena - aplaudido por Rajoy - advirtiendo de lo que debería hacer el ejército si se aprobaba el Estatut, manifestaciones de toda la ultraderecha española y un largo etcétera de acciones encabezadas por el PP que no acató la decisión mayoritaria. El 18 de junio de 2006 los catalanes fuimos a votar en un referéndum como marca la ley y votamos mayoritariamente - 74,9% - de forma afirmativa. Y el PP continuó sin acatar la decisión democrática de los catalanes presentando un recurso en el Tribunal Constitucional español. Ahora nos sale la señora Alicia Sánchez Camacho advirtiendo que debemos acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto: ¿Con qué cara puede exigir que acatemos la decisión de un Tribunal Constitucional sin ninguna legitimidad ni prestigio que se ha convertido en un campo de batalla política más gracias al PP - con la colaboración de un PSOE incapaz - cuando el PP no ha acatado la decisión de tres cámaras legislativas y un referéndum ciudadano?. Ni Sánchez Camacho ni su partido tienen credibilidad ni vergüenza. Como catalán no tengo porque acatar una decisión impulsada por un partido que no acató mi decisión y la de todos aquellos otros ciudadanos catalanes que aprobamos un Estatut de forma mayoritaria.