16 de nov. 2008

Jutges i trens

Jubilació per a jutges conflictius
Dir que la Justícia falla més que una escopeta de fira no és cap exageració i sembla que en l'òrgan de govern del Poder Judicial han decidit jubilar a aquells jutges conflictius. Aquells que per raons de salut tenen les seves facultats limitades o jutges que tenen comportaments certament irregulars a l'hora d'instruir casos o dictar sentències. L'exemple clar citat en el diari és el d'un jutge que va retardar l'aprovació d'una adopció sol·licitada per una dona lesbiana sense que hi hagués raons per fer-ho, aquest jutge serà jutjat per prevaricació.
Jubilación para jueces conflictivos
Decir que la Justicia falla más que una escopeta de feria no es ninguna exageración y parece que en el órgano de gobierno del Poder Judicial han decidido jubilar a aquellos jueces conflictivos. Aquellos que por razones de salud tienen sus facultades limitadas o jueces que tienen comportamientos ciertamente irregulares a la hora de instruir casos o dictar sentencias. El ejemplo claro citado en el periódico es el de un juez que retrasó la aprobación de una adopción solicitada por una mujer lesbiana sin que hubiese razones por hacerlo, este juez será juzgado por prevaricación.
La UE "renya" Espanya i França pels retards de la connexió per alta velocitat
Des de la Comissió Europea per l'impuls de les interconnexions ferroviàries han renyat a França i Espanya per l'endarreriment en els plans per connectar tots dos països mitjançant una línia d'alta tensió en l'eix Barcelona-Montpellier-Nimes. El comissari de transports Antonio Trajani s'adverteix que la descoordinació entre tots dos països pot ser perjudicial per Europa. Ara que han trigat 20 anys a construir els 600 km entre Madrid i Barcelona no cal que corrin a voler recuperar el temps fent les obres a corre-cuita, que encara prendrem mal.
La UE "riñe" España y Francia por los retrasos de la conexión por alta velocidad
Desde la Comisión Europea por el impulso de las interconexiones ferroviarias han reñido en Francia y España por el atraso en los planes por conectar todos dos países mediante una línea de alta tensión en el eje Barcelona-Montpellier-Nimes. El comisario de transportes Antonio Trajani se advierte de que la descoordinación entre todos dos países puede ser perjudicial por Europa. Ahora que han tardado 20 años a construir los 600 km entre Madrid y Barcelona no es preciso que corran a querer recuperar el tiempo haciendo las obras de prisa y corriendo, que aún nos haremos daño.