15 de nov. 2008

Losantos

Losantos condemnat de nou
Federico Jiménez Losantos ha sigut condemnat per un jutjat de Barcelona a indemnitzar amb 60000€ a Esquerra per intromissió en l'honor.. El petit ràdiobisbe de la COPE va publicar en un article l'any 2007 que Esquerra amagava armes i els qualificava com a prototerroristes. Es tracta de la segona condemna per difamació que Esquerra li guanya a aquest feixista episcopal. La vegada anterior Esquerra va destinar els diners a la promoció de la llengua catalana. Si Fede continua així acabarà convertint-se en el principal mecenes de la nostra llengua, curiosament ell que odia a Catalunya i la llengua catalana serà sense voler-ho el seu principal benefactor econòmic. A més ha estat condemnat per difamar l'alcalde de Madrid. Aquest personatge emet des de les ones episcopals de la COPE arengues que molt be podria firma un Queipo de Llano qualsevol amb el beneplàcit del cardenal Rouco i la resta de bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. El missatge que des d'aquesta emissora propietat de l'Església Catòlica espanyola té molt poc de cristià i molt poc de caritatiu. A no ser que les amenaces, els insults o la difamació tinguin algun missatge cristià que ni els cristians saben entreveure entre els esputs verinosos d'aquest locutor.
Losantos condenado de nuevo
Federico Jiménez Losantos ha sido condenado por un juzgado de Barcelona a indemnizar con 60000€ a Esquerra por intromisión en el honor.. El pequeño radioobispo de la COPE publicó en un artículo el año 2007 que Esquerra escondía armas y los calificaba como a prototerroristas. Se trata de la segunda condena por difamación que Esquerra le gana a este fascista episcopal. La vez anterior Esquerra destinó la indemnización a la promoción de la lengua catalana. Si Fede continúa así acabará convirtiendose en el principal mecenas de nuestra lengua, curiosamente él que odia a Cataluña y la lengua catalana será sin quererlo su principal benefactor económico. Además ha sido condenado por difamar al alcalde de Madrid. Este personaje emite desde las ondas episcopales de la COPE arengas que muy bien podría firmar un Queipo de Llano cualquiera con el beneplácito del cardenal Rouco y demás obispos de la Conferencia Episcopal Española. EL mensaje que desde esta emisora propiedad de la Iglesia Católica española tiene muy poco de cristiano y muy poco de caritativo. A no ser que las amenazas, los insultos o la difamación tengan algún mensaje cristiano que ni los cristianos saben entrever entre los esputos venenosos de este locutor.