22 de nov. 2008

22 de novembre de 2008

45 anys de presó per a un comediant
La Junta birmana ha condemnat al popular comediant birmà Zargamar a 45 anys per violar la llei sobre comunicacions electròniques. Va ser detingut el mes de juny mentre ajudava els damnificats del cicló Nargis per fer declaracions indegudes sobre la resposta governamental. Ja havia sigut condemnat per organitzar manifestacions durant la revolució de safrà de 2007.
45 años de prisión para un comediante

La Junta birmana ha condenado al popular comediante birmano Zargamar a 45 años por violar la ley sobre comunicaciones electrónicas. Fue detenido el mes de junio mientras ayudaba los damnificados del ciclón Nargis por hacer declaraciones indebidas sobre la respuesta gubernamental. Ya había sido condenado por organizar manifestaciones durante la revolución de azafrán de 2007.

Justícia

Els jutges es declararan en vaga el febrer. Exigeixen al Govern que modernitzi la Justicia. En el cas de Barcelona els jutges han decidit que no assumiran més assumptes que els que permet la norma. Han estat advertits que els jutges no tenen dret de vaga.

Justicia

Los jueces se declararán en huelga el febrero. Exigen al Gobierno que modernicé la Justicia. En el caso de Barcelona los jueces han decidido que no asumirán más asuntos que los que permite la norma. Han estado advertidos que los jueces no tienen derecho de huelga.

Lukoil

Fa uns dies era Gazprom, una empresa propietat del govern rus, la que va intentar comprar entre un 20% de REPSOL. A ningú feia gràcia que una empresa espanyola acabés en mans del govern rus. Ara és Lukoil, una empresa privada russa la que vol el 20% de REPSOL ara en mans de Sacyr Vallehermoso i potser un 10% propietat de La Caixa. Tot i que aquesta possibilitat no fa gaire gràcia al govern espanyol i pràcticament a ningú sembla que es pugui impedir.

Lukoil

Hace unos días era Gazprom, una empresa propiedad del gobierno ruso, la que intentó comprar entre un 20% de REPSOL. A nadie hacía gracia que una empresa española acabase en manos del gobierno ruso. Ahora es Lukoil, una empresa privada rusa la que quiere el 20% de REPSOL ahora en manos de Sacyr Vallehermoso y quizá un 10% propiedad de La Caja. Aunque esta posibilidad no hace mucha gracia al gobierno español y prácticamente a nadie no parece que se pueda impedir.