12 de nov. 2008

Incongruencias y Amnesia bélica

Incongruències

Segons La (sin)Razón Zapatero descarta l'enviament de més tropes a Afganistan i La Vanguardia diu que el Govern espanyol eliminarà el límit de 3000 soldats en l'estranger. D'una banda totes dues notícies se m'apareixen contradictòries tot i que no enviar mes tropes a Afganistan però augmentar el nombre de tropes a l'exterior vol poder dir que les enviaran a d'altres missions. O això o cada diari diu el que l'interessa en funció de les seves afinitats o simpaties cap al govern que en el cas de La (sin)Razón no són gaires.


Incongruencias

Según La (sin)Razón Zapatero descarta el envío de más tropas en Afganistán y La Vanguardia dice que el Gobierno español eliminará el límite de 3000 soldados en el extranjero. Por una parte las dos noticias se me aparecen como contradictorias aunque no enviar mes tropas en Afganistán pero aumentar el número de tropas al exterior quiere poder decir que las enviarán a otras misiones. O eso o cada diario dice lo que lo interesa en función de sus afinidades o simpatías hacia al gobierno que en el caso de La (sin)Razón no son muchos.


Amnèsia bèl·lica

En un requadre inferior del mateix article de La (sin)Razón on he llegit que no s'augmentarà el nombre de tropes a Afganistan, un opinador critica que Zapatero reconegui ara que és una guerra. Recomanaria a aquest opinador que repassi les opinions d'Aznar en que parlava de missió humanitària per no haver de reconèixer que ens havia ficat en una guerra mentre deia que tots els que no donaven suport a la seva "missió humanitària" a l'Iraq eren uns "pancartistes". Es clar que també recordo quan Aznar ens deia mirant-nos fixament des de la tele que ens l'haviem de creure quan deia que a Iraq hi havien armes de destrucció massiva i pocs mesos després negava que hi haguessin armes de destrucció massiva, que aquella fos la causa de la guerra d'Iraq - volia dir "intervenció humanitària" - i a sobre que ell mai havia dit allò que va dir mesos abans.


Amnesia bélica

En un recuadro inferior del mismo artículo de La (sin)Razón donde he leído que no se aumentará el número de tropas en Afganistán, un opinador critica que Zapatero reconozca ahora que es una guerra. Recomendaría a este opinador que repasé las opiniones de Aznar en que hablaba de misión humanitaria para no tener que reconocer que nos había metido en una guerra mientras decía que todos los que no daban apoyo a su "misión humanitaria" en Irak eran unos "pancartistas". Claro que también recuerdo cuando Aznar nos decía mirandonos fijamente desde la tele que debíamos creerle cuando decía que en Irak habían armas de destrucción masiva y pocos meses después negaba que hubiesen armas de destrucción masiva, que aquella fuera la causa de la guerra de Irak - quería decir "intervención humanitaria" - y encima que él nunca había dicho aquello que dijo meses antes.