19 de nov. 2008

Pits de discoteca i auxiliars de vol despullades

Si vols pits nous vine a la disco
Una discoteca de València sortejarà un augment de pit a les noies que hi assisteixin a una "jornada d'homenatge a la dona". Greu irresponsabilitat que una discoteca per atreure clients ofereixi una operació d'estètica com si d'una futesa es tractés. La Generalitat de València estudia la manera d'impedir aquest sorteig. Si aquesta "oferta" hauria de ser ja per ella mateixa motiu de vergonya per a qui ha tingut la idea sembla que encara hi ha motius per sentir vergonya aliena escoltant com l'impulsor de la idea tracta de justificar-la. Des de la secretaria de la dona i de la igualtat de la UGT es considera que "aquesta iniciativa és una degradació de la imatge
de la dona amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics...".
Si quieres pechos nuevos ven a la disco
Una discoteca de Valencia sorteará un aumento de pecho a las chicas que asistan a una "jornada de homenaje a la mujer". Grave irresponsabilidad que una discoteca por atraer clientes ofrezca una operación de estética como si de algo fútil se tratase. La Generalidad de Valencia estudia la manera de impedir este sorteo. Si esta "oferta" debería ser ya por ella misma motivo de vergüenza para quien ha tenido la idea parece que aún hay motivos por sentir vergüenza ajena escuchando como el impulsor de la idea trata de justificarla. Desde la secretaría de la mujer y de la igualdad de la UGT se considera que "esta iniciativa es una degradación de la imagen de la mujer con la finalidad de obtener beneficios económicos...".
Ryanair
Ryanair ha tornat a treure un calendari on s'exhibeixen les seves auxiliars de vol lleugeres de roba. Segons la direcció de Ryanair els diners que es recaptin serà donat a una ONG. A mi el que em sorprén és que elles acceptin sotmetre's a aquesta agressió a la seva intimitat posant despullades o semidespullades a la "major glòria de la seva empresa"
Ryanair
Ryanair ha vuelto a sacar un calendario donde se exhiben sus auxiliares de vuelo ligeras de ropa. Según la dirección de Ryanair el dinero que se recauden será dado a una ONG. A mí el que me sorprén es que ellas acepten someterse a esta agresión a su intimidad poniendo desnudas o semidesnudas a la "mayor gloria de su empresa"