15 de nov. 2009

La convenció del PP a Barcelona

La convenció del PP a Barcelona

Absències rellevants

Ahir ja vaig parlar de la convenció del PP. Imagino que des de llavors fins ara han tingut temps de parlar de moltes coses. Desconec si han convidat a Francisco Correa a la convenció, o encara està tancat a la garjola?. Qui no hi va assistir va ser el cabdill Aznar, suposo que no el van convidar no fos que deixés en evidència al seu deixeble. N'he pogut aconseguir aquestes tres declaracions de tres egregis pepers.

L'indiscutible líder discutit

Comencem pel líder del partit Mariano Rajoy que ha dit el següent: “I jo en aquest moment estic molt bé, hi ha moments millors i pitjors, però jo mentres senti el suport del partit, el suport de la gent, jo estaré aquí, tinc prou enteresa per a aguantar lo que em tirin”. No es tracta que el senyor Rajoy aguanti tot lo que li tirin, la seva funció no és aquesta, encara que és això el que ha estat fent, la seva funció és dirigir el seu partit, cosa que no ha fet, i actuar com una oposició responsable, cosa que tampoc ha fet. És sens dubte el líder ideal per a l'actual PP, no se'n preocupa de res i deixa que els altres facin i desfacin, no m'estranya que tingui el suport dels altres dirigents del partit, especialment d'aquells que el que busquen és embolicar la troca i trepar fins al cim del partit.

Espe i les enquestes

Després tenim a Esperanza Aguirre amb les següents declaracions: “Jo crec que el Partit Popular surt enfortit d'aquesta convenció, i sens dubte ja la nostra posició en les enquestes demostra que els espanyols ens recolzen i crec que ha sigut d'allò més oportú fer la convenció en aquestes dates”. ¿Surt enfortit el partit o surt enfortida la posició de la senyora Aguirre dins del PP?. A veure, aquesta ha sigut una convenció del PP, que la gent aplaudeixi les intervencions dels dirigents del partit no significa res ja que tots són del mateix partit, encara que ells creguin que el PP és Espanya i Espanya és del PP, però obliden que la majoria dels ciutadans espanyols no voten al PP. No haurien de confondre un acte de partit amb altres coses. Encara no han aprés en el PP que les enquestes no serveixen per fer president a Rajoy, que la veritable i única manera – democràtica – que Rajoy sigui president del govern espanyol és que guanyi les eleccions generals i que ara per ara n'ha perdut dues, tot i que les enquestes els donaven guanyadors en totes dues.

L'home que tenia molts "bons amics"

I el que faltava en aquesta trilogia del disbarat era en Francisco Camps: “Tinc l'honor d'haver tornat a tenir l'oportunitat d'estar amb els meus companys de partit i sobretot de tenir una estona per a departir, com els he dit abans, amb qui considero un gran amic i a més qui serà el millor president del govern que hagi tingut mai de la vida Espanya”. D'això se'n diu fer la pilota al “capi di tutti il capo” del partit. I tinc la sensació que unes declaracions tan llepaculs ja se les he escoltat a Camps no fa gaire temps, un dels dos ha sofert un déjà-vu. No ens ha de sorprendre que Camps consideri a Rajoy com un “gran amic”, en Camps en té molts “grans amics”: Rajoy, el jutge del TSJV que va arxivar la seva causa, Francisco Correa que li regalava vestits... així s'entén que encara aguanti en el càrrec, per pebrots els ha d'estar molt agraït.

Vídeo: PEPENIUM de Stoy Arto (La convenció del PP a Barcelona)

La convención del PP en Barcelona

Ausencias relevantes

Ayer ya hablé de la convención del PP. Imagino que desde entonces hasta ahora han tenido tiempo de hablar de muchas cosas. Desconozco si han convidado a Francisco Correa a la convención, ¿o aún está encerrado en la trena?. Quien no asistió fue al caudillo Aznar, supongo que no le convidaron no fuese que dejase en evidencia a su discípulo. He podido lograr estas tres declaraciones de tres egregios peperos.

El indiscutible líder discutido

Comencemos por el líder del partido Mariano Rajoy que ha dicho lo siguiente: “Y yo en este momento estoy muy bien, hay momentos mejores y peores, pero yo mientras sienta el apoyo del partido, el apoyo de la gente, yo estaré ahí, tengo suficiente entereza para aguantar lo que me echen”. No se trata que el señor Rajoy aguante todo lo que le echen, su función no es esta, aunque es eso lo que ha estado haciendo, su función es dirigir su partido, cosa que no ha hecho, y actuar como una oposición responsable, cosa que tampoco ha hecho. Es sin duda el líder ideal para el actual PP, no se preocupa de nada y deja que los otros hagan y deshagan, no me extraña que tenga el apoyo de los otros dirigentes del partido, especialmente de aquellos que lo que buscan es liarla y trepar hasta la cima del partido.

Espe y las encuestas

Después tenemos a Esperanza Aguirre con las siguientes declaraciones: “Yo creo que el Partido Popular sale fortalecido de esta convención, y sin duda ya nuestra posición en las encuestas demuestra que los españoles nos apoyan y creo que ha sido de lo más oportuno hacer la convención en estas fechas”. ¿Sale fortalecido el partido o sale fortalecida a la posición de la señora Aguirre dentro del PP?. A ver, esta ha sido una convención del PP, que la gente aplauda las intervenciones de los dirigentes del partido no significa nada ya que todos son del mismo partido, aunque ellos crean que el PP es España y España es del PP, pero olvidan que la mayoría de los ciudadanos españoles no votan al PP. No deberían confundir un acto de partido con otras cosas. Aún no han aprendido en el PP que las encuestas no sirven para hacer presidente a Rajoy, que la verdadera y única manera – democrática – que Rajoy sea presidente del gobierno español es que gane las elecciones generales y que ahora por ahora ha perdido dos, aunque las encuestas les daban ganadores en ambas.

El hombre que tenía muchos "buenos amigos"

Y el que faltaba en esta trilogía del desatino era en Francisco Camps: “Tengo el honor de haber vuelto a tener la oportunidad de estar con mis compañeros de partido y sobretodo de tener un rato para departir, como les he dicho antes, con quien considero un gran amigo y además quien será el mejor presidente del gobierno que haya tenido nunca jamás España”. De eso se dice hacer la pelota al “capo di tutti il capo” del partido. Y tengo la sensación de que unas declaraciones tan lameculos ya se las he escuchado a Camps no hace mucho tiempo, uno de los dos ha sufrido un déjà-vu. No nos debe sorprender que Camps considere a Rajoy como un “gran amigo”, Camps tiene muchos “grandes amigos”: Rajoy, le juzgo del TSJV que archivó su causa, Francisco Correa que le regalaba trajes... así se entiende que aún aguante en el cargo, por narices les debe estar mucho agradecido.