4 de nov. 2009

El codi PP

El codi PP

Segons l'ABC el PP imposarà un sever codi intern per eradicar la corrupció, els membres del partit no podran acceptar regals de les empresses amb les que contractin i els afiliats amb càrrec públic hauran de fer una declaració de patrimoni. Suposant que sigui cert hem de felicitar-los, de moment és l'ABC que diu que el PP ho farà i no em crec ni a aquest diari monarquicofalangista ni als dirigents del PP. A més, arriba una mica tard. El dos casos de corrupció destapats a Catalunya – Millet i Ajuntament de Santa Coloma – havia donat una mica d'aire a un PP ficats en merda fins al coll pel cas Gürtel i amb baralles internes pel control de Caja Madrid, havien vist d'una banda la possibilitat que els ulls deixin estar fixats en ells i es fixin a Catalunya i de l'altra els ha servit per “armar-se d'arguments fal·laços” contra el catalanisme i contra Catalunya. Que una de les institucions més importants de Catalunya pel seu caràcter simbòlic pel nostre país es vegi embrutada per les activitats deshonestes dels seus màxims dirigents li ha donat ales al PP per poder atacar Catalunya però han passat de puntetes que el principal responsable – Felix Millet - sembla que tenia alguns lligams amb FAES, la fundació del PP. El cas de corrupció que afecta l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet, l'alcalde del qual és del PSC i a dos rellevants històrics de CiU, però malgrat la seva gravetat, la corrupció sempre ho és, no és ni molt menys tan greu com la que afecta al PP. N'hi ha moltes diferències. Mentre el cas Gürtel és un cas de corrupció generalitzada que podreix el PP fins molt amunt, i tinc la teoria que no es profunditzarà en la investigació per no provocar la desaparició del PP, el cas que afecta Santa Coloma està localitzat. Una altra diferència important és la forma en què la gent ha rebut el cas de corrupció de Santa Coloma i el Gürtel. En el cas Gürtel el PP ha fet tota mena de maniobres per carregar-se la instrucció, dividint-la entre diversos tribunals, fer un xivarri impressionant i organitzant “canonitzacions en vida” del president Camps aclamat per les masses peperes enfervorides. La imatge que hem pogut veure a la porta de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet va ser molt diferent. I tampoc a Millet se l'ha intentat “canonitzar en vida”. Ara ja no és creïble que el PP pretengui passar per adalil de l'honestedat, i menys encara quan la mateixa persona diu que farà fora als que siguin acusats i quan això succeeix diu que no farà fins que no siguin condemnats. I si són condemnats diran que ho han sigut injustament. Les direccions dels partits s'haurien de plantejar la possibilitat de fer neteja, cadascú a dins del seu partit i no dedicar-se a escampar la merda dels altres per dissimular la pròpia. Pel be de tots facin neteja o acabarem tots pensant – si encara no ho pensem tots - que tots els partits polítics estan corruptes fins al moll de l'os. Deixint-se de declaracions de cara a la galeria i de codis interns que no tenen la més mínima intenció d'aplicar.

Vídeo: El codi peper (humor)

El código PP

Según ABC el PP impondrá un severo código interno para erradicar la corrupción, los miembros del partido no podrán aceptar regalos de las firmas con las que contraten y los afiliados con cargo público deberán hacer una declaración de patrimonio. Suponiendo que sea cierto debemos felicitarles, Por el momento es el ABC que dice que el PP lo hará y no me creo ni a este diario monarquicofalangista ni a los dirigentes del PP. Además, llega un poco tarde. Los dos casos de corrupción destapados en Catalunya - Millet y Ayuntamiento de Santa Coloma - había dado un poco de aire a un PP metidos en mierda hasta el cuello por el caso Gürtel y con peleas internas por el control de Caja Madrid, habían visto una lado la posibilidad de que los ojos dejen estar fijados en ellos y se fijen en Catalunya y por otro les ha servido para "armarse de argumentos falaces" contra el catalanismo y contra Catalunya. Que una de las instituciones más importantes de Catalunya por su carácter simbólico para nuestro país se vea ensuciada por las actividades deshonestas de sus máximos dirigentes le ha dado alas al PP para poder atacar a Catalunya pero han pasado de puntillas que el principal responsable - Felix Millet -- parece que tenía algunos vínculos con FAES, la fundación del PP. El caso de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, el alcalde que es del PSC y a dos relevantes históricos de CiU, pero a pesar de su gravedad, la corrupción siempre lo es, no es ni mucho menos tan grave como la que afecta al PP. Hay muchas diferencias. Mientras el caso Gürtel es un caso de corrupción generalizada que pudre el PP hasta muy arriba, y tengo la teoría que no se profundizará en la investigación para no provocar la desaparición del PP, el caso que afecta a Santa Coloma está localizado. Otra diferencia importante es la forma en que la gente ha recibido el caso de corrupción de Santa Coloma y el Gürtel. En el caso Gürtel el PP ha hecho todo tipo de maniobras para cargarse la instrucción, dividiéndola entre varios tribunales, hacer un alboroto impresionante y organizando "canonizaciones en vida" del presidente Camps aclamado por las masas pepero enfervorizada. La imagen que hemos podido ver en la puerta del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet fue muy diferente. Y tampoco a Millet se le ha intentado "canonizar en vida". Ahora ya no es creíble que el PP pretenda pasar por adalid de la honestidad, y menos aún cuando la misma persona dice que echará a los que sean acusados y cuando esto sucede dice que no hará hasta que no sean condenados. Y si son condenados dirán que lo han sido injustamente.

Las direcciones de los partidos deberían plantearse la posibilidad de hacer limpieza, cada uno dentro de su partido y no dedicarse a esparcir la mierda de los demás para disimular la propia. Por el bien de todos hagan limpieza o acabaremos todos pensando - si aún no lo pensamos todos - que todos los partidos políticos se han corrompido hasta el tuétano. Déjense de declaraciones de cara a la galería y de códigos internos que no tienen la más mínima intención de aplicar.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece bien si lo hacen, si el PP logra imponer código interno severo para erradicar la corrupción. Me parece bien que los miembros del partido " no puedan aceptar regalos de las firmas con las que contraten y que los afiliados con cargo público deban hacer una declaración de patrimonio." Es lo menos que pueden hacer.

Jaume C. i B. ha dit...

Rajoy dice que quiere imponer un código interno para acabar con los casos de corrupción. La clave está en "dice que quiere". Para ello debería controlar el partido y es evidente que no lo controla, además llega muy tarde.